Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Uznávání vzdělání ze zahraničí

Zvažuji magisterské studium Psychologie, podobor Klinická neuropsychologie v Groningenu. Mohl bych Vás požádat o názor ohledně následné možnosti klinické práce v tuzemsku? Program je jednoroční a obsahově se zjevně liší od tuzemské výuky (proto tam taky přirozeně chci); s titulem "MSc in Psychology" ze státní holandské univerzity bych ale kvalifikační požadavky měl splňovat ("Odborná způsobilost k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví se získává absolvováním akreditovaného magisterského jednooborového studijního oboru psychologie...") - interpretujete zákon stejně?

Podmínkou vstupu do zdravotnictví (a tedy klinické psychologie) je absolvování jednooborové magisterské psychologie a absolvování AKK Psycholog ve zdravotnictví. Platné znění zákona (96/2004) doslova říká: "Odborná způsobilost k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví se získává absolvováním akreditovaného magisterského jednooborového studijního oboru psychologie a absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví, který je prováděn vysokou školou podle zvláštního právního předpisu". Od 1.9.2017 bude platit novela zákona 96/2004, která změní znění zákona následovně: "Odborná způsobilost k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví se získává absolvováním jednooborového studia akreditovaného magisterského studijního oboru psychologie navazujícího na absolvování jednooborového studia akreditovaného bakalářského studijního oboru psychologie a absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví, který je prováděn vysokou školou podle zvláštního právního předpisu".
V praxi tedy jde o souběh vzdělání v psychologii (tím se stanete psychologem) a AKK Psycholog ve zdravotnictví (tím se stanete zdravotníkem). Pokud jde o druhé jmenované, to budete muset absolvovat i v případě, že budete studovat v zahraničí. A co se týká studia... V případě studia v zahraničí není ani tak důležité, jak se jmenuje, ale co je jeho obsahem. Vzdělání z Nizozemí si tedy budete muset nechat nostrifikovat. Postup tohoto procesu naleznete třeba zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/nostrifikace

V realitě se ke studiu vyjadřuje státní VŠ která má akreditován stejný nebo obdobný obor. A ta bude (pravděpodobně) porovnávat nikoli název studia, ale jeho obsah. Za současného stavu legislativy (a jejích očekávaných změn) tedy půjde o to, zda budete splňovat jednooborovost bakalářského a magisterského vzdělání (a že to Vám bude v ČR nostrifikováno). Pokud ano a pokud absolvujete AKK Psycholog ve zdravotnictví, otevře se Vám cesta ke specializačnímu vzdělání v klinické psychologii.