Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Řešení nesplněných povinností

Jak velká absence může být na kazuistických seminářích na akreditovaném pracovišti?

Povolenou absenci řeší zákon 96/2004, konkrétně paragraf 56, odstavec 3 a připouští maximálně 15% omluvené absence. Zpětné nahrazování seminářů je výjimečná záležitost, nikoli standard. Pokud není splněno povinné penzum seminářů za pololetí, nemělo by se toto pololetí počítat. Máte možnost jít na seminář do jiného akreditovaného zařízení. Protože 85% z 10 je 8,5, v praxi stačí, abyste měl v průběhu roku 17 seminářů (minimálně tedy 8 v jednom a 9 ve druhém semestru)

Do konce semestru už ve svém akreditovaném zařízení nestihnu absolvovat povinných deset kazuistických seminářů. Můžu je absolvovat v jiném zařízení?

Z pohledu Subkatedry s tím žádný problém není, ale dle stanoviska MZ musíte semináře absolvovat ve "svém" akreditovaném zařízení. Je tedy třeba, abyste vše zkonzultoval se svým školitelem, v opačném případě mu můžete přivodit potíže při ministerské kontrole. V rámci jednání s MZ se nám podařilo najít kompromisní řešení, které je realizováno formou dodatku ke vzdělávacímu programu. Tento dodatek naleznete na adrese:

 https://drive.google.com/file/d/0B3q7mlE5LUiwN2NWcjRxNVlYc2s/view?usp=sharing

Z důvodu vyčerpané kapacity jednodenních seminářů jsem se nemohl na žádný přihlásit. Budou vypsány další termíny?

Další semináře se nejspíše vypisovat nebudou, vzdělávací akce se plánují s půlročním předstihem a kapacita učeben bývá dlouhodobě naplněná. 

Data seminářů jsou zveřejněna s dostatečným předstihem a se stejným předstihem je třeba se na ně hlásit. Můžeme se pro další semestr počet seminářů navýšit, nicméně i teď jsou plánovány tak, aby jejich celková kapacita byla vyšší než počet školenců. Pravidelně tak první semináře v roce bývají stěží naplněné, některé musíme pro malý zájem rušit a na ty poslední těžce hledáme větší místnosti. 

Zkuste ještě kontaktovat paní Hartmanovou ze Studijního oddělení na Budějovické, někdy dokáže dostat na seminář i pár lidí nad limit.

Minulý semestr jsem byla přihlášená v rámci předatestační přípravy pro psychology na seminář, který máme povinný jednou za semestr. Nicméně jsem onemocněla dcera a nepodařilo se mi dorazit. Nevím, jak se v tomto případě postupuje? Dá se to výjimečně řešit tak, že v tomto dalším semestru odchodím semináře dva? 

Možné to v zásadě je, ale z formálního hlediska jde o výjimku ze vzdělávacího programu. Ten žádné výjimky sice standardně nepřipouští, nicméně samozřejmě v praxi se občas stane, že něco neproběhne standardně a nějaká výjimka je nutná. O výjimku je třeba požádat písemně vedoucího Subkatedry, kdy je třeba srozumitelně vysvětlit situaci, která nastala a specifikovat, o co přesně žádáte. Žádné výjimky ale nelze povolit telefonicky či mailem.

Jakým způsobem si lze požádat o výjimku ze Vzdělávacího programu?

Vzdělávací program žádné výjimky standardně nepřipouští. Nicméně samozřejmě v praxi se občas stane, že něco neproběhne standardně (zmeškaný seminář, propadlá akreditace, onemocnění školitele...) a nějaká výjimka je nutná. Takovou žádost je nutné podávat písemně, kdy je třeba srozumitelně vysvětlit situaci, která nastala a o co přesně žádáte. Žádné výjimky ale nelze povolit telefonicky či mailem.