Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Průběh specializačního vzdělávání - Předpisy a legislativa

Jakými předpisy se řídí specializační vzdělávání?

Specializační vzdělávání se řídí Vzdělávacím programem a Metodickým pokynem, který je k nalezení zde:

https://drive.google.com/file/d/0B3q7mlE5LUiwNXNGMVdGOVVuT28/edit?usp=sharing

Jaké jsou podmínky specializační průpravy v klinické psychologii?

Podmínky specializační průpravy v klinické psychologii jsou definovány a přesně popsány ve vzdělávacím programu: https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicka-psychologie/vzdelavaci-programy.

Ve stručnosti specializační vzdělávání trvá 60 měsíců (10 semestrů). Z toho minimálně 12 měsíců musí preatestant pracovat na akreditovaném pracovišti. V každém semestru musí souběžně splnit tři podmínky: praktickou část (samotný výkon povolání), teoreticko-praktickou část (deset kazuistických seminářů) a teoretickou část (jednodenní seminář v IPVZ). V průběhu celého vzdělávání je potřeba splnit další podmínky definované vzdělávacím programem (povinné praxe a kurzy). Preatestant musí pracovat alespoň v úvazku 0,5 a musí mít svého školitele, který pracuje v akreditovaném zařízení.