Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Průběh specializačního vzdělávání - Pracoviště

Vzdělávám se v zařízení, jemuž skončí akreditace dříve, než složím atestační zkoušku. Co mám dělat?

Tuto situaci jsme řešili s MZ. Dokument, který situaci řeší, naleznete na níže uvedeném odkazu:

https://drive.google.com/file/d/0B3q7mlE5LUiwUXBHbnhEZ3FSQ2FuWUZhUGV4Q0RVc005SUlv/edit?usp=sharing 

V praxi bude tedy celý postup následující:

Školenec, vzdělávající se podle "starého" vzdělávacího programu, který nestihne složit atestační zkoušku do uplynutí doby akreditace zdravotnického zařízení, v němž se vzdělává, si požádá na Studijním oddělení IPVZ o převedení do "nového" vzdělávacího programu. S odkazem na výše zmíněný dokument po něm nebudeme (za předpokladu, že odatestuje do 31.12.2020) vyžadovat absolvování AKK Psycholog ve zdravotnictví.

Nadále bude trvat nutnost vzdělávat se v akreditovaném zařízení.

Jak zjistím, která zařízení jsou akreditovaná a na jak dlouho mají akreditaci?

Na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Konkrétně zde:

https://www.mzcr.cz/seznamy-akreditovanych-zarizeni/

Pracuji ve zdravotnickém zařízení, které není akreditované. Protože ale potřebuji 12 měsíců praxe v akreditovaném zařízení a nemůžu sehnat jinou práci, zvažuji možnost odchodu ze zaměstnání a mám možnost rok pracovat bez nároku na odměnu. Započítá se mi taková praxe do specializačního vzdělávání?

Nezapočítá. Vzdělávací program říká, že specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu povolání. Model, který popisujete, výkonem povolání není.

Naše AZ očekává kontrolu z MZ. Jakým způsobem máme správně vést dokumentaci?

Tuto problematiku řeší zvláštní Metodický pokyn MZ, který je k nalezení zde:

https://drive.google.com/file/d/0B3q7mlE5LUiwN0JpSzAzMDlSUFU/edit?usp=sharing