Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Přihláška k atestaci

Jak dlouho před termínem atestace je nutné poslat na IPVZ přihlášku?

Přihlášku je nutné poslat neméně 50 dní před termínem atestace.

Jak se přihlásím k atestaci?

Přihlášku najdete zde:

https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SN07PRIHLASKAATESTACNIZKOUSKA  

Je nutné správně označit, podle kterého vzdělávacího programu jste se připravovali k atestaci:

NV 463/2004 ("starý program") nebo NV 31/2010 ("nový program").

Přihláška k atestační zkoušce má čtyři stránky, první tři musíte vyplnit a odeslat dle pokynů na čtvrté stránce přihlášky, kde je uvedena mino jiné i adresa IPVZ, kam musíte svou přihlášku zaslat.

Nevím si rady s vyplněním části přihlášky k atestaci. Na druhé straně je tabulka "Přehled o ukončených modulech/částech v příslušném oboru specializace". Co se do ní má vyplnit? V informacích o vzdělávacím programu jsem žádné moduly nenašla.

Formulář je společný pro všechny obory, ale ne všechny jeho položky se týkají všech oborů. Vzhledem k tomu, že klinická psychologie žádné moduly nemá, zůstane tato tabulka nevyplněná.

Je potřeba k přihlášce k atestaci zaslat i logbook a potvrzení z účasti na kazuistických seminářích, seminářích IPVZ, kurzu první pomoci, kurzu zdravotnické legislativy a AKK Psycholog ve zdravotnictví?

Logbook se posílá spolu s kazuistikou. Kazuistické semináře máte potvrzeny v logbooku. Vzdělávací aktivity, které jste absolvoval v IPVZ dokládat nemusíte, najdeme si je sami v systému. Potvrzení o absolvování AKK Psycholog ve zdtravotnictví je třeba poslat spolu s přihláškou (v případě, že atestujete podle nařízení vlády č. 31/2010 Sb.)