Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Přihláška do specializačního vzdělávání

Jak se mohu do předatestačního vzdělávání přihlásit? 

Ke specializačnímu vzdělávání se uchazeči přihlašují stejně jako zájemci z jiných nelékařských oborů, a to prostřednictvím formuláře v Evidenci zdravotnických pracovníků: https://ezp.mzcr.cz/ Dle pokynů je třeba přihlášku poslat elektronickou i tištěnou formou na adresu IPVZ, Studijní oddělení, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

Zároveň je potřeba zaplatit průkaz odbornosti a logbook  a doklady o zaplacení zaslat studijnímu oddělení IPVZ. Informace o poplatcích naleznete zde: https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/ziskavani-specializace/cenik-poplatku-vydavanych-dokumentu-ipvz

Podrobnější informace jsou zde: http://www.ipvz.cz/nelekarske-profese/jak-ziskat-specializovanou-zpusobilost-nelekarske-profese.aspx

Pracuji jako psycholog ve zdravotnictví a mám dva částečné úvazky, ve výši 0,6 a 0,4. Nyní se chystám podat přihlášku do předatestační přípravy oboru klinické psychologie. V on-line formuláři je možnost vyplnit pouze jedno pracoviště, kde jsem aktuálně zaměstnaná. Jak mohu do přihlášky zadat obě zaměstnání, aby se mi započítávaly do předatestační přípravy?

Do přihlášky napište ten delší úvazek - musí být aspoň 0,5. Splnění povinností se prokazuje v přihlášce k atestaci, takže buďte klidná, počítat se Vám bude vše, co skutečně splníte a budete schopná prokázat.