Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Podmínky zařazení do oboru

Kdo může vstoupit do specializační průpravy v klinické psychologii?

Absolvent jednooborového magisterského studia psychologie a AKK Psycholog ve zdravotnictví, který je zaměstnán jako psycholog ve zdravotnictví.

Jaká je minimální výše úvazku ve zdravotnictví nutná pro zařazení a započítávání do specializační průpravy?

Úvazek ve výši 0,5.

JSEM ABSOLVENTEM DVOUOBOROVÉHO BAKALÁŘSKÉHO A NAVAZUJÍCÍHO JEDNOOBOROVÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA. VÍM, ŽE V MINULOSTI BYLY SPORY OHLEDNĚ PŘIJÍMÁNÍ ABSOLVENTŮ TÉTO KOMBINACE DO PŘEDATESTAČNÍ PŘÍPRAVY. ZÁROVEŇ NĚKOLIK MÝCH KOLEGŮ SE STEJNÝM PROFILEM DO NÍ V NEDÁVNÉ DOBĚ NASTOUPILO. CHTĚL BYCH SE PROTO ZEPTAT, JAKÁ JE SITUACE A JESTLI PLATÍ, ŽE MÉMU PŘIJETÍ DO PŘEDATESTAČNÍ PŘÍPRAVY NIC NEBRÁNÍ (ZA PŘEDPOKLADU, ŽE SPLNÍM OSTATNÍ PODMÍNKY)?

Odpověď je trochu složitější, proto se omlouvám za delší text. Tao věc je definována aktuálním zněním Zákona č. 96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

Ten v § 22, v odstavci 1 říká následující:

"Odborná způsobilost k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví se získává absolvováním jednooborového studia akreditovaného magisterského studijního oboru psychologie navazujícího na absolvování jednooborového studia akreditovaného bakalářského studijního oboru psychologie a absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví, který je prováděn vysokou školou podle zvláštního právního předpisu9d). Podmínka, aby jednooborové studium akreditovaného magisterského studijního oboru psychologie navazovalo na absolvované jednooborové studium akreditovaného bakalářského studijního oboru psychologie, neplatí, pokud bylo jednooborové studium akreditovaného magisterského studijního oboru psychologie zahájeno nejpozději v akademickém roce 2020/2021."

To znamená, že pokud splňujete takto definované podmínky, můžete být do specializačního vzdělávání zařazen.

Na druhou stranu Vám doporučujeme se zařazením příliš neváhat, protože konkrétně tento paragraf prošel již mnoha změnami, které podmínky střídavě zpřísňují a uvolňují a i s ohledem na to nelze příliš předvídat, jak se bude situace vyvíjet dál.