Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Kazuistika, atestační zkouška

Jak dlouho platí kazuistika vypracovaná k atestační zkoušce?

Platnost schválené kazuistiky jsou dva roky.

Neuspěl jsem u atestace, musím se nadále účastnit povinných seminářů?

Splnění všech studijních povinností bylo podmínkou, abyste vůbec byl k atestaci připuštěn. To, že jste při zkoušce neuspěl, na tomto faktu nic nemění. Protože podmínky stanovené vzdělávacím programem máte splněné, žádné vzdělávací aktivity už pro Vás nejsou povinné (s výjimkou těch, jejichž splnění má časově omezenou platnost). Pokračovat v účasti na vzdělávacích akcích tak "pouze" doporučujeme, ale vyžadovat ho již nemůžeme.