Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Historie katedry je relativně velmi krátká. Obor klinická osteologie byl Ministerstvem zdravotnictví ČR akceptován a zařazen mezi nástavbové obory – certifikované kurzy až v roce 2011 a v té souvislosti také vznikla katedra klinické osteologie.

Společnost pro metabolická onemocnění skeletu (SMOS) ČLS JEP, která je odborným garantem oboru, vypracovala vzdělávací program v oboru, jehož základním kamenem (mimo další vzdělávací aktivity a povinné stáže) je specializační kurz. Významným způsobem nám v začátcích pomohli vedoucí pracovníci IPVZ svými praktickými zkušenosti a znalostmi. Podařilo se vypracovat prováděcí předpisy a náplň předatestačního kurzu, který katedra klinické osteologie společně s IPVZ od počátku organizuje. Pouze první kurz v roce 2012 byl pořádán pod odbornou garancí Osteocentra Fakultní nemocnice Hradec Králové, které jako jediné v tu dobu mělo akreditaci pro teoretickou i praktickou vzdělávací část oboru; v následujícím roce již akreditaci získala i katedra klinické osteologie a kurz je od té doby každoročně pořádán katedrou klinické osteologie společně s IPVZ v prostorách Hotelu ILF.

Za svou krátkou historii katedra vychovala řadu odborníků oboru, atestační zkoušku úspěšně složilo 48 lékařů.

Katedra je od počátku svého vzniku vedena prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c. Tajemníkem katedry je rovněž od počátku doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D., který zabezpečuje především organizační stránku předatestačních kurzů a atestací.

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.