Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Onkologie je starší lékařskou disciplínou, která se vyvíjela v rámci jednotlivých medicínských oborů do jisté míry neuspořádaně a chaoticky. Opomíjela společné rysy vzniku nádorové nemoci, vývoje nemoci a v neposlední řadě i naše terapeutické možnosti. Nádory dnes patří k nejčastěji se vyskytujícím chorobám a zaujímají druhé místo v příčinách úmrtí. Proto je myšlenka vzniku nového oboru klinická onkologie pochopitelná a je považována za samozřejmost současné medicíny. Samostatná Onkologická klinika byla etablována v roce 1973 a pod její záštitou v roce 1975 vznikla katedra klinické onkologie. Jejím primárním cílem bylo vytvořit stabilní onkologický tým, položit základy pregraduální výuky a sjednotit a dále rozvíjet postgraduální výchovu. Nebyly to úkoly lehké. K zakladatelům patří doc. MUDr. Václav Bek, CSc. Spolu se svými asistenty organizoval řadu kurzů, přednášek, školení, stážových pobytů. Vzpomínám si, jak jsme se svým kolegou jezdili po celém území republiky a přednášeli o věcech, které tehdy zněly nově, ale dnes patří k elementárním znalostem. Započala se éra examinací v oboru, akreditačních procesů pro celé Čechy a Moravu. Pomalu se začal tvořit tým odborníků, kteří se navzájem znali, a komunikační problémy byly minimální. Dalo by se říci stav ideální. Avšak onkologie se rozvíjela nevídaným tempem, a to jak v teoretické, tak i v praktické oblasti. Objevily se další cíle, zejména po revoluci v roce 1989. Vedení po doc. Václavu Bekovi převzal prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. Jeho zásluhou se atestační examinace výrazně zpřísnila a získala punc obtížné zkoušky, kdy nebylo výjimečné ji opakovat. Přesto žádostí o její získání neubývalo, ba naopak. Všechny atestace probíhaly na naší katedře a teprve v posledních létech došlo k zásadním změnám. Centra klinické onkologie (CKO) v Praze, Brně, Plzni, Olomouci, Hradci Králové se pravidelně střídají u onkologických atestačních zkoušek. Současným vedoucím katedry je prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Katedra klinické onkologie anotuje jednodenní stáže s aktuální onkologickou tematikou. Dále probíhá přednášková činnost pro vlastní a jiné katedry. Organizuje také onkologické pobyty pro odborníky z onkologických i dalších oborů. Otevření hranic umožnilo jednodušší kontakty se zahraničím, a to oběma směry (European School of Oncology, European Association for Cancer Education). Onkologická klinika, která tvoří klinickou základnu katedry, zaznamenává též pozitivní vývoj. Úspěšná pravidelná akreditace celé nemocnice, akreditace ESMO pro paliativní medicínu, zlepšení technického vybavení (přístroj Tomotom pro radiační léčbu, brachyradioterapeutický systém), to vše zajišťuje nejen léčbu onkologických pacientů, ale současně umožňuje plnit cíle katedry. Byly položeny základy pro úspěšný rozvoj imunologické problematiky (kurzy a školení organizované katedrou, vydání monografie s danou tematikou, začlenění do mezinárodního výzkumu – Imunoscore). Domnívám se, že je nezbytné zmínit se o sekretářkách katedry. Měli jsme štěstí s jejich výběrem a jejich práce je nedozírná. Poděkování též patří těm dalším, kteří se podstatnou měrou podílejí na dobrém běhu katedry.

Doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.