Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Subkatedra kardiovaskulární a transplantační anesteziologie a intenzivní péče vznikla v roce 1993 na podnět prudce se rozvíjející kardiovaskulární a transplantační anesteziologie. Prvním vedoucím subkatedry byla MUDr. Jitka Lomová, CSc., kterou po dvou letech nahradil ve funkci doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc. Docent L. Hess pracuje ve funkci vedoucího subkatedry dosud a zabývá se především experimentálním i klinickým výzkumem v oboru anesteziologie a resuscitace. Další člen subkatedry Ing. Jaroslav Mašín se zabývá problematikou mimotělního oběhu a dalších mechanických podpor oběhu. Rovněž se zabývá problematikou perfuziologie jak experimentálně, tak i klinicky.

Subkatedra sídlí v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze, který provádí největší počet kardiovaskulárních a transplantačních výkonů v republice. V posledních 20 letech se zcela zásadně změnila strategie celkové anestezie při kardiochirurgických i transplantačních operacích. Byla syntetizována celá řada farmak s velmi dobře řiditelným účinkem. Vědecká činnost subkatedry je zaměřena na klinické hodnocení nových farmak v oboru, zejména opioidů, benzodiazepinů, inhalačních anestetik i α2‑agonistů. Právě ochrana myokardu před ischemií v perioperačním aobdobí je důležitým výzkumným úkolem. Dále se subkatedra zabývá klinickým testováním nových inotropik a antiarytmik i novými invazivními a neinvazivními způsoby monitorace a ovlivněním hemodynamiky vlivem chirurgického stresu. Zvláštní pozornost věnuje problematice mimotělního oběhu a dalším možnostem mechanické podpory oběhu. Výhodou pracoviště v IKEM je výborně vybavené experimentální pracoviště, které umožňuje pracovat na malých i velkých laboratorních zvířatech. V rámci dalších experimentálních úkolů pracoviště subkatedry testuje například i nové kardioplegické roztoky. V kardiochirurgii se také stále častěji používají miniinvazivní výkony na bijícím srdci a tomu je třeba přizpůsobit i celkovou anestezii a pooperační péči. Nedílnou součástí experimentálního pracoviště je výuka a nácvik chirurgické techniky včetně mikrochirurgie mladými chirurgy.

Subkatedra se podílí na výuce studentů 1. LF UK, včetně zahraničních studentů v anglickém jazyce a rovněž na výuce mladých anesteziologů v rámci jejich přípravy před atestací. Na domácích i zahraničních kongresech pracovníci subkatedry seznamují s problematikou odběru orgánů k transplantaci velký počet lékařů v intenzivní péči a anesteziologů.

Subkatedra se snaží spojit experimentální činnost s klinickým výzkumem a stará se o předávání stále nových poznatků v oboru kardioanestezie a transplantologie nejen specialistům anesteziologům v těchto odvětvích anesteziologie, ale i široké obci anesteziologů pracujících na jednotlivých klinických pracovištích v celé České republice.

V IKEM se provádí transplantace ledvin, srdce, jater i slinivky břišní a kombinované transplantace několika orgánů včetně transplantace tenkého střeva. Vědecko-výzkumná činnost je zaměřena na zvláštnosti celkové anestezie při jednotlivých typech transplantací i na pooperační péči. S transplantacemi souvisí i celá řada otázek nejen medicínských, ale i etických a filozofických. Jedná se o diagnózu smrti dárce a problematiku odběru orgánů. Důležitou otázku hraje také příprava mrtvého dárce k odběru orgánů. Vědecká a výzkumná činnost je dále zaměřena na imunosupresi po všech transplantačních výkonech, na zvládnutí pravostranného srdečního selhání po transplantaci srdce i na hemokoagulační poruchy po transplantaci jater.

Jedinečné je spojení experimentální činnosti s běžnou klinickou činností v anesteziologii a resuscitaci. To umožňuje v modelu na různých zvířatech pochopit patofyziologické následky ovlivnění orgánových systémů účinkem anestetik. V minulém roce získal doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc., čestné členství v České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) ČLS JEP. Společně s doc. MUDr. Jiřím Málkem, CSc., vydali v nakladatelství Karolinum odbornou publikaci Netradiční způsoby aplikace anestetik v urgentní medicíně a medicíně katastrof.

Doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc.