Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Subkatedra kardiochirurgie ILF byla založena z podnětu výboru České společnosti kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP, konkrétně prof. MUDr. Pavla Firta, DrSc., v roce 1987. Profesor Firt se stal jejím prvním vedoucím. Subkatedra se věnovala postgraduálnímu školení lékařů se specializací cévní chirurgie a kardiochirurgie. Po jeho odchodu do důchodu převzal vedení subkatedry prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Až do doby, kdy iniciativu v postgraduálním vzdělávání lékařů převzaly vysoké školy, prošli školeními a atestacemi všichni lékaři a lékařky v oboru cévní chirurgie a kardiochirurgie z celé České republiky. Byly vypracovány systémy testů, jejichž úspěšné splnění bylo podmínkou připuštění k ústní části zkoušky. Od doby, kdy postgraduální vzdělávání lékařů přešlo na vysoké školy, je činnost subkatedry značně omezena, pouze na stáže jednotlivců. Opakované plánování kurzů z oblasti cévní chirurgie se nesetkalo s dostatečným zájmem uchazečů. Vzhledem k tomu jsme zájemcům nabídli stáž, kde se jim dostalo individuálního školení a mohli se zúčastňovat i operací. Totéž platilo i pro kardiochirurgii. Výhodou tohoto jednotného systému vzdělávání na rozdíl od současnosti bylo to, že jsme mohli garantovat stejnou úroveň všech lékařů z oblasti kardiovaskulární chirurgie v celé České republice. Úroveň jsme udržovali vysokou, takže jsme brzy získali pověst přísných zkoušejících vzhledem k tomu, že téměř při každém termínu někdo z uchazečů neuspěl. Od roku 1988, kdy se konaly první atestace, celkový počet lékařů v kardiochirurgii dosahoval 114 a v cévní chirurgii 210. Subkatedra po celou dobu sídlí v IKEM, na Klinice kardiovaskulární chirurgie. Vlastní prostory ani jiné vybavení nikdy neměla. K její činnosti jsme používali vždy pracovnu a sekretariát přednosty kliniky.

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.