Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Subkatedra hrudní chirurgie byla původně umístěna v Nemocnici Na Bulovce na oddělení hrudní chirurgie, dlouholetým vedoucím byl doc. MUDr. Pavel Fiala, CSc. Po zrušení tohoto oddělení v roce 2004 se doc. Pavel Fiala i se subkatedrou hrudní chirurgie přemístil do FN v Motole, na III. chirurgickou kliniku 1. LF UK a FN v Motole. Zde působil jako vedoucí subkatedry do roku 2008, kdy po jeho náhlém úmrtí subkatedru převzal prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. Profesor Pavel Pafko vedl subkatedru do roku 2011, kdy ji převzal prof. MUDr. Jan Schützner, CSc., který vede subkatedru hrudní chirurgie do současnosti.

Subkatedra je nyní stále alokována na III. chirurgické klinice 1. LF UK a FN v Motole. Tato klinika má optimální podmínky k rozvoji hrudní chirurgie v ČR jak v oblasti operativy, výuky, výzkumu, tak i experimentální práce. Jde o jediné pracoviště hrudní chirurgie s akreditací II. typu v ČR. Její program týkající se hrudní chirurgie zahrnuje následující oblasti:

 • chirurgii plic,
 • chirurgii průdušnice a dýchacích cest,
 • transplantaci plic,
 • chirurgii jícnu,
 • chirurgii mediastina a myasthenia gravis,
 • chirurgii hrudní stěny a deformit hrudníku,
 • miniinvazivní videotorakoskopické techniky.

Tedy klinika i subkatedra pokrývají kompletní škálu výkonů hrudní chirurgie. Současně klinika zajištuje širokou škálu výukových a školicích programů jak v rámci IPVZ, tak v rámci Sekce hrudní chirurgie České chirurgické společnosti (ČCHS) ČLS JEP Praha. Klinika zajištuje pravidelné kurzy hrudní chirurgie v rámci IPVZ, zajištuje jednoměsíční stáž z hrudní chirurgie před atestací z chirurgie a dvouměsíční stáž pro adepty před atestací, resp. certifikovaným kurzem z hrudní chirurgie. Atestace, resp. složení certifikovaného kurzu z hrudní chirurgie probíhá v jarním a podzimním termínu na III. chirurgické klinice. Od roku 2012 do roku 2017 úspěšně složilo atestaci 13 nových hrudních chirurgů. Celkové počty atestovaných hrudních chirurgů v ČR jsou stabilizovány, což zajištuje dostatečnou kapacitu pro hrudní operativu v celé ČR. Subkatedra hrudní chirurgie je v úzkém kontaktu se Sekcí hrudní chirurgie ČCHS ČLS JEP. Ta zajištuje i mezinárodní kontakty, zejména se společností ESTS (European Society of Thoracic Surgeons), pořádá každoroční sympozia s pozvaným přednášejícím z ESTS. Na zajištění činnosti IPVZ v oblasti hrudní chirurgie současně se zajištěním operativy hrudní chirurgie se podílí divize chirurgie plic, dýchacích cest, mediastina, hrudní stěny ve složení:

 • prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.,
 • prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.,
 • prof. MUDr. Jan Schützner, CSc.,
 • doc. MUDr. Alan Stolz, Ph.D.,
 • MUDr. Jan Šimonek,
 • MUDr. Jiří Pozniak,
 • MUDr. Jan Kolařík,
 • MUDr. Monika Švorcová,
 • MUDr. Dagmar Myšíková,
 • doc. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D.

Prof. MUDr. Jan Schützner, CSc.