Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Hematologie a transfuzní lékařství patří mezi medicínské obory zařazené do postgraduální výuky od samého počátku existence IPVZ. V prvé fázi byla pod vedením MUDr. Zdeňka Malasky rozvíjena především oblast transfuzní, s cílem rozšířit znalosti z tohoto, v poválečné době nově se rozvíjejícího oboru, a umožnit tak vybudování transfuzní služby v Československu. Teprve koncem padesátých let a zejména v letech šedesátých se v rámci subkatedry a pod vedením prof. MUDr. Josefa Libánského, DrSc., plně rozvíjela i problematika hematologická, a to jak v oblasti hemato‑onkologické, tak i hemokoagulační.

V letech sedmdesátých došlo pod vedením MUDr. Eduarda Dobrého, tehdejšího ředitele Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), k ještě užší vazbě mezi IPVZ a ÚHKT jako výukovým pracovištěm IPVZ. Výuku tak začali zajišťovat nejvýznamnější odborníci v jednotlivých podoborech hematologie a transfuziologie. Příchod prof. MUDr. Karla Smetany, DrSc., znamenal v polovině osmdesátých let kromě udržení úzkých vazeb na ÚHKT především posílení vědeckých ambicí subkatedry. Po roce 1989 se na vedení subkatedry hematologie a transfuzního lékařství podíleli MUDr. Petr Turek, CSc., a doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., jenž vede subkatedru i v současnosti, kdy na subkatedře pracují oba výše uvedení lékaři v úvazku 0,2, resp. 0,4. V posledních letech je po přesunutí organizace postgraduální výuky na lékařské fakulty těžištěm práce subkatedry výuka vysokoškoláků – jiných odborných pracovníků a jejich příprava na nadstavbovou atestaci v oboru klinická hematologie a transfuzní služba. Subkatedra se podílí i na výuce lékařů v rámci internistického kmene a oboru vnitřní lékařství. Současně subkatedra spolupracuje s lékařskými fakultami a garanty pro obor hematologie a transfuzní lékařství na fakultách při postgraduálním vzdělávání lékařů v tomto oboru.

Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.