Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Stanovisko vedoucího katedry lékařské genetiky k dotazům, týkajících se absolvování a uznání praktické části specializačního vzdělávání na akreditovaných pracovištích dle vzdělávacího programu pro nelékařské zdravotnické pracovníky v oboru klinická genetika dle nařízení vlády 31/2010 Sb.

Dle výše citovaného VP praxe probíhá na pracovištích schválených pro účely specializačního vzdělávání a jejichž laboratorní provozy mají příslušné vybavení. Praxe, včetně činností na všech pracovištích, je zaznamenávána a potvrzována v průkazu odbornosti.

Tím se rozumí na pracovištích, akreditovaných dle ustanovení § 45 zákona č. 96/2004 Sb.ve znění pozdějších právních předpisů , jak je uvedeno v bodu 6 citovaného VP.

Praxe, která byla absolvovaná na neakreditovaných pracovištích , tedy nemůže být uznána.

Přehled akreditovaných pracovišť viz webové stránky MZČR.

Prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.
vedoucí Katedry lékařské genetiky IPVZ