Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

V roce 1995 byla zřízena samostatná subkatedra endokrinologie s tím, že výuka a atestační zkoušky v této specializaci do roku 1994 byly realizovány v rámci katedry vnitřního lékařství.

Do roku 1988 byla subkatedra vedena doc. Pinskerem, poté po dočasném vedení MUDr. Jiřím Kaňkou, CSc., byla do roku 1999 vedena MUDr. Václavem Holubem, CSc.

Od 1. 9. 1999 subkatedra sídlila v Endokrinologickém ústavu pod vedením prof. MUDr. Václava Zamrazila, DrSc. Od 1. 2. 2018 je vedoucím subkatedry prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA, z II. interní kliniky FN Královské Vinohrady, jejím tajemníkem zůstává MUDr. Václav Holub, CSc.

Subkatedra byla na vrcholu činnosti do roku 2010, kdy byli jejími členy i MUDr. Jana Heresová, CSc., MUDr. Božena Kalvachová, CSc., a MUDr. Zdeněk Novák, CSc. (Endokrinologický ústav), doc. MUDr. Zdenka Límanová, CSc. (III. interní klinika 1. LF UK a VFN), doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. (II. dětská klinika 2. LF UK a FN v Motole), prof. MUDr. Petr Vlček, CSc. (Klinika nukleární medicíny 2. LF UK a FN v Motole) a prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. (Klinika dětí a dorostu FNKV a katedra pediatrie IPVZ).

Od roku 2010, kdy přešly atestační zkoušky z endokrinologie a povinné předatestační kurzy do gesce lékařských fakult, se činnost subkatedry musela změnit. Hlavní náplní činnosti subkatedry se staly specializační kurzy a přednášky, které se zaměřily na endokrinologii nejen pro endokrinology, ale i pro lékaře spolupracujících oborů a praktické lékaře, a dále kurzy zahrnující endokrinologii ve vztahu k ostatním lékařským oborům. Programy kurzů jsou zveřejňovány v náležitém předstihu jak v materiálech IPVZ, tak i v časopise Diabetes, metabolismus, endokrinologie a výživa (DMEV).

Cílem činnosti subkatedry endokrinologie je opět zvýšit její důležitost a prestiž v systému postgraduálního vzdělávání.

Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA,
MUDr. Václav Holub, CSc.