Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Katedra pediatrie IPVZ má dlouhou historii, ve které se vystřídala v jejím vedení řada vynikajících pediatrů: prof. MUDr. Jaroslav Lhoták, CSc., prof. MUDr. Josef Švejcar, DrSc., prof. MUDr. Antonín Rubín, DrSc., doc. MUDr. Blažej Raška, CSc., doc. MUDr. L. Hradcová, CSc., prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc., prof. MUDr. Karel Křepela, CSc., doc. MUDr. Ivan Novák, CSc., a v současné době doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc.

V dřívějším období (do roku 2011) byla doménou katedry pediatrie tradice zajišťování specializačního vzdělávání (kurzy atd.), především pak zkoušení atestací I. a II. stupně. Po změně schématu specializačního vzdělávání se práce katedry pediatrie koncentruje na vzdělávání v nástavbových pediatrických oborech: dětská kardiologie, dětská revmatologie, dětská pneumologie, dětská gastroenterologie, dětská nefrologie, neonatologie a dětská endokrinologie a diabetologie.

Současně katedra pravidelně dvakrát ročně zajišťuje kurz Základy dětského lékařství pro dětské lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost z celé ČR – na ukončení pediatrického kmene. Kromě uvedeného se podílí na realizaci povinných kurzů – zejména o návykových látkách.

Katedra pediatrie spolupracuje s IPVZ také na vzdělávání pediatrů v rámci programu rezidenčních míst (převážně praktických lékařů pro děti a dorost – PLDD).

Sídlo katedry je (kromě krátkého období po roce 1953, kdy sídlila v Havlíčkově Brodě) v pavilonu G2 Thomayerovy nemocnice (TN) v Praze. Pediatrická klinika TN disponuje 33 lůžky pro standardní péči a pěti lůžky pro dětskou ARO péči, z toho jsou dvě specializovaná izolační lůžka – boxy pro děti se závažnými infekcemi vyžadujícími kromě izolace resuscitační péči (Norské fondy).

Pediatrická klinika je zařízením pro komplexní ambulantní a nemocniční péči o děti od narození do 19 let. V léčebné činnosti nad tento rámec poskytuje léčbu dětem se stavy vyžadujícími intenzivní péči. Na klinice se léčí choroby ledvin a močových cest, alergologická a imunologická onemocnění, plicní choroby včetně tuberkulózy, onemocnění zažívacího ústrojí atd. Na klinice je rovněž specializovaná ambulance dětské kardiologie a endokrinologie. Klinika má akreditaci dětského lékařství II. typu.

V současné době je doménou katedry pediatrie především organizace vzdělávacích akcí v rámci dětských nástavbových oborů včetně atestačních zkoušek v těchto oborech.

V pavilonu G2 Thomayerovy nemocnice probíhá kromě aktivit spojených s postgraduálním vzděláváním i pregraduální vzdělávání 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, a uzavírá se tak kruh vzdělávání v pediatrii od samého začátku přes dosažení odborné způsobilosti, přes specializovanou způsobilost k zvláštní odborné způsobilosti

Doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc.