Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Zásluhou prof. MUDr. Eduarda Hradce, DrSc., bylo zařazení dětské urologie jako nástavbového oboru urologie, legislativní úpravou to bylo potvrzeno již v roce 1981 po vzoru USA. Délka výuky činila čtyři roky. Byli jsme tak na dlouhou dobu prvním státem v Evropě, kde byla dětská urologie uznána jako nástavbový samostatný a certifikovaný obor. Teprve v roce 2002 vzniká v zemích Evropské unie společný výbor urologie a dětské chirurgie pod hlavičkou UÉMS (Joint Committee of Paediatric Urology – JCPU), který připravuje certifikovaný edukační program dětské urologie.

První atestace z dětské urologie probíhaly v ČR již od roku 1983 v rámci katedry urologie. Po zřízení subkatedry dětské urologie byl vedením pověřen prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., FCMA, a od roku 1995 doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.

Sídlem subkatedry dětské urologie IPVZ je Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze na Karlově. Subkatedra dětské urologie vypracovala dvouletý vzdělávací program dětské urologie (2005, 2009, 2011, 2015) ve spolupráci s akreditační komisí MZ ČR pro dětskou urologii a s oběma odbornými společnostmi (urologie a dětská chirurgie), logbook, podmínky pro akreditaci školicích pracovišť ve spolupráci s akreditační komisí dětské urologie MZ ČR. V letech 1983–2015 na klinice odatestovalo 24 dětských urologů se základní atestací v oboru urologie či dětská chirurgie. Urologická klinika 1. LF UK a VFN má národní akreditaci na školení dětské urologie. Na dětském oddělení probíhají i povinné měsíční specializační stáže z dětské urologie v rámci školení jiných oborů (urologie, dětská nefrologie). Subkatedra zde každoročně organizuje kurzy celoživotního vzdělávání na téma dětské urologie a stáže v oblasti dětské laparoskopie a dětské urodynamiky. Edukační videa subkatedry byla prezentována na mezinárodní úrovni. Videoprezentace „Inlay‑Onlay flap urethroplasty in the absence of the urethral plate“ v Eur Urol Video J 2001;8(1) získala 1. cenu Evropské urologické společnosti v roce 2002. Vědecká práce subkatedry byla opakovaně oceněna 1. cenou IPVZ v letech 2000, 2004 a 2006.

Urologická klinika 1. LF UK a VFN se sídlem subkatedry dětské urologie IPVZ získala v roce 2008 (a opakovaně v roce 2013) i evropskou akreditaci ke školení programu dětské urologie JCPU, za kterou je odpovědný programme director doc. Radim Kočvara. Evropská zkouška z urologie („written, oral exam“) je spojena se získáním prestižního titulu FEAPU (Fellow of European Academy of Paediatric Urology). Tato zkouška je nyní oficiálně uznána jako alternativa v rámci národní atestace z dětské urologie v ČR. Docent Kočvara v současné době předsedá společnému výboru pro dětskou urologii – JCPU v rámci UÉMS.

Doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.,
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.