Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Požadavky k atestaci z Dětské onkologie a hematologie

(písemná práce)

Uchazeč předloží nejpozději 4 týdny před termínem atestace vedoucímu subkatedry dětské onkologie písemnou práci s tématem dětské onkologie nebo hematologie – kasuistiku z vlastní praxe s diskuzí současných diagnostických a léčebných přístupů k prezentovanému onemocnění. Práci lze odeslat v elektronické podobě a její tištěnou verzi přinést ke zkoušce. Písemnou práci není nutné předložit v situaci, kdy uchazeč v posledních 5 letech publikoval jako první autor jeden článek v časopise s IF nebo dva články v oponovaných časopisech bez IF. Nedostačuje abstrakt publikovaný v časopise.