Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Dětská neurologie je obor, který se věnuje jak normálnímu, tak abnormálnímu vývoji centrálního a periferního nervového systému a nervosvalového aparátu, a to od fetálního období až po adolescenci. Zabývá se diagnostikou, léčbou a výzkumem onemocnění a poruch jmenovaných systémů, zajišťuje komplexní péči o děti a adolescenty trpící těmito chorobami.

Dětská neurologie se formovala v průběhu 20. století ze dvou mateřských oborů – pediatrie a neurologie. Dlouhá léta byla dětská neurologie oborem nástavbovým na pediatrii a neurologii, od roku 2017 se řadí mezi obory základní.

V tehdejším Československu se dětská neurologie jako samostatný obor konstituovala koncem 50. a v průběhu 60. let minulého století. K tomu významně přispěli zejména doc. MUDr. Vladimír Vlach, CSc., prof. MUDr. Ivan Lesný, DrSc., doc. MUDr. Jan Dittrich, CSc., a prof. MUDr. Václav Vojta.

V roce 1966 vznikla v rámci tehdejšího ÚDL subkatedra dětské neurologie a jejím vedoucím se stal doc. MUDr. Vladimír Vlach, CSc. Po krátkém působení ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady se pracoviště subkatedry usídlilo v Thomayerově nemocnici (TN). Pod vedením docenta Vlacha zde začali pracovat jako odborní asistenti MUDr. Jiří Dolanský a později MUDr. Jaroslava Zezuláková, CSc.

Lůžka dětské neurologie v TN byla až do konce 80. let součástí Dětské kliniky ILF, v roce 1991 vzniklo samostatné Oddělení dětské neurologie.

V roce 1989 převzal vedení subkatedry dětské neurologie IPVZ MUDr. Jiří Dolanský, který v jejím čele setrval až do své smrti v září 2002. Od října 2002 do dnešních dnů je v čele subkatedry MUDr. Jan Hadač, Ph.D. Jako odborné asistentky zde působily MUDr. Dana Šišková a MUDr. Klára Brožová.

Docent Vlach, nesmírně vzdělaný žák prof. MUDr. Kamila Hennera, významnou měrou přispěl k rozšíření poznatků na poli vývojové neurologie. Jím navržený screening psychomotorického vývoje dítěte užívají pediatři dosud. K největším láskám MUDr. Dolanského patřila epileptologie a elektroencefalografie. Vyškolil stovky odborníků a i díky němu je česká epileptologie na světové úrovni. Jeho zásluhou je i renesance chirurgické léčby epilepsie v naší republice.

V rámci úsporných opatření muselo v poslední dekádě IPVZ opustit mnoho odborníků, takže z některých pracovišť zůstalo pouhé torzo. K nim se bohužel řadí i subkatedra dětské neurologie, jejímž jediným pracovníkem (na částečný úvazek) je v současné době její vedoucí.

MUDr. Jan Hadač, Ph.D.