Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Angiologie je moderním a dynamicky se rozvíjejícím oborem, který se zabývá výzkumem cévního systému, prevencí, diagnostikou a terapií cévních chorob. Problematika cévních onemocnění je široká a zasahuje na pomezí oborů kardiologie, cévní chirurgie, radiologie, nukleární medicíny, hematologie, revmatologie, dermatologie a dalších. Díky širokému rozsahu se i angiologie začíná rozpadat na některé subspecializace, například na flebologii, lymfologii, intervenční angiologii a další.

V posledních letech došlo v oblasti angiologie k bouřlivému rozvoji díky zavedení mnoha moderních diagnostických zobrazovacích metod, které zahrnují sonografii, angiografická vyšetření, výpočetní tomografii, magnetickou rezonanci, pozitronovou emisní tomografii (PET) a další. Do angiologie ale integrálně patří i moderní laboratorní metody sahající od vyšetření širokého spektra biomarkerů přes vyšetření koagulačních faktorů až po genetická vyšetření.

Do léčby cévních onemocnění se v posledních letech dostala řada vysoce sofistikovaných intervenčních metod (například implantace stentgraftů do cévních výdutí, metody lokální trombolýzy), ale i farmakologických postupů (například využití přímých antikoagulancií, moderních vazodilatancií, hypolipidemik apod.).

Vzdělávání v oboru vedlo ke vzniku samostatné subkatedry angiologie IPVZ v roce 1999. Sídlo má na II. interní klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2. Subkatedra zajišťuje další vzdělávání v angiologii pro lékaře z celé republiky a úzce spolupracuje s Českou angiologickou společností ČLS JEP (podílí se na každoročních jarních Angiologických dnech v Praze a na postgraduálních akcích v různých částech republiky). Vzdělávání subkatedry pokrývá celé spektrum diagnostických a léčebných angiologických metod jak po teoretické, tak po praktické stránce. Rozvoj oboru v posledních letech zpomalil opakovaný přechod angiologie z kategorie základních vzdělávacích programů do certifikovaných kurzů. Kvůli tomu je v současné době angiologů‑specialistů relativní nedostatek, a to i přes vysokou atraktivitu celého oboru.

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.