Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Seznam vzdělávacích akcí

Vyhledávání v seznamu vzdělávacích akcí

V zadaném období bylo nalezeno celkově 47 akcí.
Odborná stáž – Regionální anestezie
(termín a místo konání: 9.9.2024-13.9.2024, Ústí nad Labem)
obsazeno

Předatestační kurz – Anesteziologie a intenzivní medicína
(termín a místo konání: 16.9.2024-27.9.2024, Praha)

Odborná stáž – Regionální anestezie
(termín a místo konání: 23.9.2024-27.9.2024, Ústí nad Labem)
obsazeno

Odborná stáž – Regionální anestezie
(termín a místo konání: 23.9.2024-27.9.2024)
obsazeno

Kurz – Blokády na dolních končetinách
(termín a místo konání: 11.10.2024, Praha)

Kurz – Blokády na horních končetinách
(termín a místo konání: 25.10.2024, Praha)

Odborná stáž – Regionální anestezie
(termín a místo konání: 4.11.2024-8.11.2024, Ústí nad Labem)

Odborná stáž – Regionální anestezie
(termín a místo konání: 18.11.2024-22.11.2024, Ústí nad Labem)
obsazeno

Kurz – Blokády na velkých kloubech
(termín a místo konání: 28.11.2024, Praha)

Kurz – Algeziologie (invazivní procedury)
(termín a místo konání: 13.12.2024, Praha)

Specializační odborná stáž – Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Ostrava)

Specializační odborná stáž – Anesteziologie a intenzivní medicína
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Brno)

Odborná stáž – Celková a regionální anestezie
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Hradec Králové)

Odborná stáž – Anesteziologie a resuscitace
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Plzeň)

Odborná stáž – Dětská anesteziologie
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Hradec Králové)

Odborná stáž – Resuscitační péče
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Hradec Králové)

Odborná stáž – Anestezie v neurochirurgii
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Hradec Králové)

Odborná stáž – Zajištění dýchacích cest u dětí
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Hradec Králové)

Odborná stáž – Regionální anestezie
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Brno)

Odborná stáž – Anestezie a intenzivní medicína
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Brno)

Odborná stáž – Ultrasonografie v intenzivní a perioperační medicíně
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Ostrava)

Odborná stáž – Anestezie u dětí
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Praha)

Odborná stáž – Anestezie v hrudní chirurgii
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Praha)

Odborná stáž – UZ diagnostika v anesteziologii a intenzivní medicíně
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Praha)

Odborná stáž – Dlouhodobá následná intenzivní péče
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Praha)

Odborná stáž – Paliativní péče
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Praha)

Odborná stáž – Vedení intravenózní anestezie TCI/TIVA
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Hradec Králové)

Odborná stáž – Umělá plicní ventilace v intenzivní medicíně
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Brno)

Odborná stáž – Stanovení diagnózy smrti mozku, péče o dárce orgánů
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Brno)

Odborná stáž – Problematika nozokomiálních nákaz v intenzivní medicíně
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Brno)

Odborná stáž – Farmakokinetika a farmakodynamika léků v intenzivní medicíně
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Brno)

Odborná stáž – Point of care využití ultrazvuku (POCUS) u kritických stavů
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem)
obsazeno

Odborná stáž – Point of care využití ultrazvuku (POCUS) u kritických stavů
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Praha)

Odborná stáž – Anestezie u dětí
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Ostrava)

Odborná stáž – Anestezie v neurochirurgii
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Ostrava)

Odborná stáž – Anestezie v gynekologii a porodnictví
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Ostrava)

Odborná stáž – Anestezie v ORL (vč. tryskové ventilace)
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Ostrava)

Odborná stáž – Neurointenzivní péče
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Ústí nad Labem)

Odborná stáž – Základy periferních nervových blokád
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Ostrava)