Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Odborné výukové texty

V rámci IPVZ byly v uplynulých letech připraveny a vydány autorské odborné výukové texty určené pro lékaře i  nelékaře. Publikace slouží pro prohloubení odborných znalostí ve vybraných oborech, např. ortopedie, epidemiologie, pracovní lékařství, pediatrie, koloproktologie, onkochirurgie, radiologie, veřejné zdravotnictví a další. Elektronické verze těchto textů jsou k dispozici na níže uvedených odkazech. Věříme, že odborné výukové texty přispějí ke zvyšování odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků v České republice.

Lékaři (projekt 2010 – 2013)

V rámci projektu ,,Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech", reg. číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/46.00002 byly realizovány autorské odborné výukové texty.

Nelékaři (projekt 2010 – 2013)

V rámci projektu ,,Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech.“ (projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00001) byly realizovány autorské odborné výukové texty. 

Lékaři + Nelékaři (odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků I.)

V rámci projektu ,,Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků I." (projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/D3 00004) byly realizovány autorské odborné výukové texty.  Elektronické verze těchto textů jsou dostupné na adrese: https://www.ipvz.cz/o-ipvz/granty-a-projekty/odborne-vzdelavani-lekarskych-a-nelekarskych-zdravotnickych-pracovniku-i/odborne-vyukove-texty