Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Odborné kurzy

Oddělení vědeckých informací pořádá kurzy zaměřené na efektivní metody vyhledávání v odborných informačních zdrojích, vybrané medicínské databáze (Medline Complete, Proquest, Web of Science, PubMed, MEDVIK, Bibliographia Medica Čechoslovaca, aj.), další zdroje vědeckých lékařských informací, viditelný a neviditelný web. Praktický nácvik intuitivního a analytického vyhledávání v českých i zahraničních odborných informačních zdrojích zaměřených přímo na konkrétní medicínský obor.

Vzhledem ke stálému zájmu o tato témata připravuje Oddělení vědeckých informací další kurzy.

Máte-li zájem o kurz vyhledávání odborných informací zaměřený přímo na Váš obor, kontaktujte Oddělení vědeckých informací IPVZ.