Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Metodika dotačního řízení na podporu specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 21a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů a dále pak v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve  znění pozdějších předpisů

Metodiku dotačního řízení na podporu specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech, kterou upřesňuje podmínky pro získání dotace na podporu specializačního vzdělávání a dále určuje postup při poskytování dotací a vypořádání finančních prostředků se státním rozpočtem prostřednictvím ústředního orgánu státní správy – Ministerstva zdravotnictví a dále zveřejňuje formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro absolventy lékařských fakult 2017.

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/metodika-pro-zadatele-o-dotaci-ze-statniho-rozpoctu-na-podporu-specializacniho-v_14187_3.html

Ode dneška se mohou podávat žádosti na IPVZ.