Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Sponzorování, reklama a dary

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) jakožto státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR je specializovaným vzdělávacím a vědeckým pracovištěm, jehož hlavním posláním je pedagogická, vědecko-výzkumná, koncepční, analytická, metodická, akreditační, registrační, posuzovací, informační a dodavatelská činnost. V rámci naplňování výše uvedených cílů IPVZ pořádá vzdělávací akce, kongresy, konference, odborné semináře, přednášky, školení či sympozia.

V souladu s výše uvedeným je vydávána směrnice o sponzorování, reklamě, darech a krátkodobém nájmu nebytových prostor (dále jen „směrnice“), která stanoví podmínky zejména pro sponzorování, dárcovství, prezentace zboží/služeb z oblasti léčiv, zdravotnických prostředků a zdravotnické techniky na vzdělávacích akcích IPVZ, společných vzdělávacích programech, odborných seminářích, kongresech, konferencích, přednáškách, školení či sympoziích a dalších formách spolupráce včetně krátkodobých nájmů nebytových prostor.

Účelem směrnice je stanovit zásady pro sponzorování, dárcovství, prezentaci zboží/služeb z oblasti léčiv, zdravotnických prostředků a zdravotnické techniky na vzdělávacích akcích IPVZ, společných vzdělávacích programech, odborných seminářích, kongresech, konferencích, přednáškách, školeních či sympoziích a dalších formách spolupráce (dále jen „akce“) a poskytování nebytových prostor v objektech IPVZ za úplatu. 

Podrobnější informace naleznete v níže uvedených souborech, které obsahují kompletní znění směrnice.

Soubor(y) ke stažení