Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Pravidla ochrany zdraví při vzdělávacích akcích IPVZ za současné epidemiologické situace

IPVZ zajišťuje, aby se lektoři i účastníci vzdělávacích akcí cítili zcela bezpečně, a proto realizujeme maximálně možná opatření, která konzultujeme s našimi předními epidemiology a hygieniky. Tato opatření jsou v souladu  s aktuálně  platnými  vládními opatřeními a v řadě detailů jdou i nad jejich rámec.

Každý účastník vzdělávací akce IPVZ musí při jejím zahájení podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového respiračního onemocnění a o tom, že mu nebyla nařízena karanténa.

Všichni účastníci vzdělávací akce IPVZ musí být vybaveni rouškami (roušky budou mít i lektoři).

IPVZ zajistí v učebnách a posluchárnách dostatečné odstupy mezi účastníky (minimálně 1,5 m), u učeben bude k dispozici dezinfekce rukou a bude zajištěno časté větrání místností (minimálně 5 min. každou hodinu).

Na toaletách budou k dispozici jednorázové papírové ručníky nebo vysoušeče rukou. Toalety budou 1x za hodinu dezinfikovány.

Maximální počty účastníků kurzů budou vždy v souladu s vládním nařízením pro dané období.

Při vzdělávacích akcích IPVZ bude zajištěna i možnost občerstvení (event. i  ubytování),  při dodržení příslušných omezení  daných vládními nařízeními. Při vzdělávacích akcích IPVZ je stravování a ubytování chápáno jako zaměstnanecké.

U kávovarů a vstupu do restaurace bude k dispozici dezinfekce na ruce. Obsluha bude v ochranných prostředcích (rouška, rukavice) a bude proškolena o hygienických opatřeních. Po každém strávníkovi bude dezinfikován stůl a židle. Restaurace bude mít omezenou kapacitu v souladu s nařízením  vlády.