Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Akreditovaný kvalifikační kurz Odborné zdravotnické laboratorní metody

21.9.2015 bude zahájen AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody. Vyplněnou přihlášku zašlete do 25.8.2015  spolu s úředně ověřeným diplomem a vysvědčením o státní zkoušce nebo dodatkem k diplomu na adresu: IPVZ, studijní odd.  k rukám Pavly Pecákové, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

Vzdělávací program AKK odborné zdravotnické laboratorní metody naleznete https://www.ipvz.cz/nelekarsti-zdravotnicti-pracovnici/vzdelavaci-programy/akreditovane-kvalifikacni-kurzy. Termíny jednotlivých modulů AKK jsou vypisovány pod Katedrou klinické biochemie, která je garantem kurzu viz

https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicka-biochemie/kontakty-pracoviste

Komise složená ze zástupců jednotlivých oborů zastoupených v  AKK posuzuje  přihlášky zájemců z hlediska splnění vstupního požadavku – absolvování magisterského/inženýrského studijního oboru přírodovědného zaměření. Po zasedání komise (srpen) bude každý uchazeč  o přijetí do kurzu informován e-mailem.

V případě dotazů kontaktujte Pavlu Pecákovou (e-mail: pecakova@ipvz.cz, tel.: 271 019 248).