Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Víte, že...

Víte, že IPVZ pořádá vzdělávací akce napříč všemi lékařskými obory?

Hlavní a nejrozsáhlejší činností Institutu je pedagogická činnost, která spočívá jednak v přípravě a vlastní realizaci dalšího vzdělávání různého typu, určení a odbornosti, tak v přípravě a organizaci atestačních zkoušek lékařů (nástavbové obory a základní obory Všeobecné praktické lékařství a Praktické lékařství pro děti a dorost), farmaceutů a vybraných nelékařských zdravotnických pracovníků s vysokoškolským vzděláním.  Z pověření Ministerstva zdravotnictví ČR zajišťuje průběh aprobačních zkoušek lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, kteří získali vzdělání mimo Evropskou unii a chtějí vykonávat své povolání na území České republiky nebo v některém z členských států EU.

Pravidelně zajišťujeme vzdělávání na více než 90 pedagogických pracovištích pro všechny, kdo se na vzdělávací akce přihlásí. IPVZ vzdělává lékaře i v oborech, které nevyžadují klinické zázemí. Jde například o posudkové lékařství, pracovní lékařství, urgentní medicínu, hygienu a epidemiologii.

Kompletní nabídku akcí naleznete na adrese https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/katalog-vzdelavacich-akci.