Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Víte, že...

Víte, že IPVZ pořádá vzdělávací akce pro lékaře, zubaře a farmaceuty již od roku 1953?

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), dříve Ústav pro doškolování lékařů (ÚDL) a později Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů (ILF), byl zřízen roku 1953 jako organizace přímo řízená Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Svým vznikem navázal na organizované vzdělávání v oblasti doškolování lékařů, které bylo upraveno zákonem č. 170/1950 Sb., o zdravotnických povoláních, podle něhož stát převzal plnou odpovědnost za výchovu zdravotníků a stanovil také poprvé povinnost jejich dalšího vzdělávání. Od roku 1950 se pak začaly organizovat kurzy, které byly vlastně prvními specializačními kurzy a jejichž absolventi získali titul specialisty. Tyto kurzy se původně konaly v oborech hygiena, pediatrie, anesteziologie, transfuzní služba a organizace zdravotnictví a trvaly 4 – 6 měsíců.

Již v roce 1954 provedl Ústav pro doškolování lékařů 101 školících akcí pro celkem 1808 účastníků.