Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Víte, že...

Víte, že IPVZ zpracovává pro ministerstvo zdravotnictví agendu rezidenčních míst?

Co jsou vlastně rezidenční místa? Jedná se o program dotací z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v lékařských i nelékařských oborech.

Rezidenční místa se týkají všech zdravotnických pracovníků a pracovníků ve zdravotnictví, jejichž odborná způsobilost je v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta či zákonem č. 96/2004 Sb. tzv. o nelékařských zdravotnických povoláních.

Rezidenční místa jsou školící místa ve zdravotnických zařízeních, která jsou spolufinancována ze státního rozpočtu a Ministerstvo zdravotnictví ČR je každoročně vypisuje pro lékařské i nelékařské obory.

Systém rezidenčních míst existuje již od roku 2009. Veškerou agendu až do 31. 3. 2014 zpracovával pro Ministerstvo zdravotnictví ČR administrátor rezidenčních míst Global Health Service (GHS). Od 1. 4. 2014 veškerou agendu převzal a dodnes administruje Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.