Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Víte, že...

Víte, že IPVZ pro ministerstvo zdravotnictví zpracovává stanoviska k uznávání absolvované praxe?

Jedna z důležitých činností IPVZ, kromě vzdělávacích aktivit, je zpracovávání stanovisek k uznávání absolvované praxe. V rámci posuzovací činnosti tak IPVZ hodnotí odbornou praxi zdravotnických pracovníků, absolvovanou při výkonu zdravotnického povoláni a v rámci doktorského studijního programu v České republice nebo odbornou praxi absolvovanou v zahraničí.  Svá odborná stanoviska předkládá Ministerstvu zdravotnictví ČR pro rozhodovací činnost. IPVZ rovněž pro svého zřizovatele posuzuje žádosti zdravotnických pracovníků o uznání specializované způsobilosti podle dřívějších právních předpisů.

Institut rovněž posuzuje odborné praxe nelékařských zdravotnických pracovníků. Tyto žádosti zpracovává studijní oddělení IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10. Před podáním samotné žádosti je možné využít konzultace na zmíněném oddělení.