Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Varování před kybernetickým útokem

Vážení uživatelé, 

s ohledem na zvýšené riziko kybernetických útoků na vládní infrastrukturu včetně MZ ČR a přímo řízených organizací vás v této situaci žádáme o zvýšenou ostražitost. 

  1. Věnujete maximální pozornost své elektronické poště, zejména otevírání příloh a odkazů ve veškeré elektronické poště. (návod k rozpoznání podezřelých emailů je uveden v příloze) 
  2. Webové stránky – z pracovních počítačů a mobilních zařízení navštěvujte VÝHRADNĚ důvěryhodné stránky související s vaší pracovní náplní. 
  3. Nalezené nosiče dat (USB klíčenky, CD ROM apod.) – Nalezené nosiče dat v žádném případě nevkládejte do služebních ani soukromých počítačů. Nalezené nosiče dat můžete odevzdat na uživatelské podpoře IT oddělení.  
  4. Sociální sítě – využívání sociálních sítí z pracovních počítačů a mobilních zařízení k jiným, nežli pracovním účelům je přísně zakázáno. Při návštěvě sociálních sítí věnujte zvláštní pozornost odkazům na externí webové stránky a pokud možno na ně vůbec neklikejte. 
  5. Telefonáty neznámých osob – věnujte zvláštní pozornost praktikám tzv. sociálního inženýrství. V žádném případě v průběhu telefonních hovorů, chatu, SMS zpráv či podobné komunikace nesdělujte své přihlašovací údaje ani jiné významné informace. Žádný z odpovědných pracovníků naší instituce nebo uživatelské podpory tyto informace nesmí a nebude e-mailovou ani jinou formou vyžadovat

V případě jakýchkoliv pochybností o legitimitě doručených e-mailových zpráv či jiné komunikace, bezpečnosti odkazů na webové stránky nebo příloh na tyto jakkoliv nereagujte a neprodleně kontaktujte IT oddělení. 

V případě, že se Váš počítač nebo mobilní zařízení bude chovat nezvyklým způsobem, zařízení vypněte a neprodleně kontaktujte IT oddělení.