Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Slavnostní zasazení stromu u příležitosti 30. výročí založení EURACTu

V parku před budovou IPVZ jsme slavnostně zasadili strom u příležitosti 30. výročí založení EURACTu (European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine). Zasazení stromu, kterého se za IPVZ účastnila ředitelka Irena Maříková s náměstkyní ředitelky pro vzdělávání Soňou Hrdličkovou a dále praktičtí lékaři Ludmila Bezdíčková, Jáchym Bednář a docent Svatopluk Býma, oficiální představitelé českého všeobecného praktického lékařství, nese symbolické poselství, že učením máme vliv na budoucnost. Tato akce na podzim probíhá po celé Evropě, přitom v každé zemi, je zasazen jiný strom.