Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace pro účastníky stáží organizovaných IPVZ.

Tímto Vás IPVZ informuje, že při vyslání na stáž platí níže uvedená opatření a příslušný poskytovatel zdravotních služeb od Vás může vyžadovat následující doklady:

negativní výsledek antigenního testu s výjimkou těch, kteří: 

a) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, - zde je nutné předložit potvrzení od lékaře nebo z laboratoře o pozitivním výsledku testu s datem odběru

b)  mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě   dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. Certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování  musí předložit.

Odběry na antigenní test se musí opakovat každých 7 dní.