Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Mimořádná opatření

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ačkoli je nyní vyhlášen nouzový stav, tak přesto bude IPVZ organizovat i za této mimořádné epidemiologické situace zkoušky po základním kmeni lékařů a farmaceutů, atestační zkoušky v základních oborech (v gesci IPVZ – VPL, PLDD a farmaceutické obory), atestační zkoušky ve vybraných oborech nelékařských zdravotnických povolání a závěrečné zkoušky v nástavbových oborech. Absolvování atestační zkoušky je podmínkou pro výkon povolání, proto považujeme za vhodné, aby se zkoušky i za nouzového režimu konaly.

Všechny výše uvedené zkoušky budou probíhat za dodržování v té době platných opatření a se zvýšenými hygienickými opatřeními. Těmi jsou mimo jiné dodržování bezpečné vzdálenosti, používání ochranných roušek, které si účastníci sami zajistí, k dispozici bude dezinfekce. Všichni účastníci v den zkoušky při registraci svým podpisem potvrdí prohlášení, že v posledních 14 dnech nevykazovali příznaky nemoci Covid-19 a není jim známo, že by u nich v posledních 14 dnech došlo k nechráněnému styku s nemocným s Covid-19.

Písemné a ústní části aprobačních zkoušek se budou konat za těchto podmínek.

V případě, že se termín zkoušky bude odkládat na pozdější termín, budou o tom zájemci včas informováni.

Již nyní je možné zajistit ubytování v Hotelu ILF na Praze 4, kde jsou realizována též zvýšená hygienická opatření.

9.4.2020
MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA

ředitel IPVZ


Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

navazuji na včerejší informaci týkající se činnosti IPVZ v současné nouzové situaci, na jejímž základě byly od pondělí  16.3.2020 až do odvolání zrušeny  všechny vzdělávací akce. Toto zastavení vzdělávacích akcí se však netýká výkonu zkoušek po základním kmeni lékařů a farmaceutů a všech atestačních a jiných  zkoušek  lékařů, farmaceutů a nelékařských pracovníků. U těchto zkoušek se předpokládá účast menšího počtu osob, než stanoví rozhodnutí vlády České republiky. Podmínkou výkonu zkoušek je zájem uchazečů a schopnost sestavit příslušné zkušební komise.

Realizace stáží je závislá pouze na individuálním rozhodnutí  poskytovatele zdravotních služeb, zda takovou stáž umožní realizovat. U těchto stáží se rovněž předpokládá účast menšího počtu osob, než stanoví rozhodnutí vlády České republiky.

Pokud se týká povinných teoretických kurzů, hledáme v současné době možnosti pro jejich realizaci distanční formou. O možnosti využití těchto forem budete informováni.

Děkuji za pochopení.

13.3.2020
MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA
ředitel IPVZ