Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Mimořádná opatření

Od středy 7. října včetně se až do odvolání ruší plánované teoretické vzdělávání prezenční formou. Toto opatření se netýká v tomto týdnu již zahájených kurzů (tzn. kurzů zahájených od 5. října a 6. října), praktické výuky, testů a jiných forem zkoušení (tzn. atestačních zkoušek, zkoušek po kmeni a aprobačních zkoušek).

Naší snahou bude převádět prezenční kurzy do online podoby (webináře, webcasty a e-learningové kurzy) tak, aby se tímto způsobem podařilo realizovat především povinné vzdělávací aktivity v rámci specializační přípravy a částečně i vybrané důležité kurzy a školení v rámci celoživotního vzdělávání.

Posluchači, kteří byli přihlášeni k termínům prezenčního vzdělávání, budou našimi instruktorkami informováni, zda a kdy budou kurzy nahrazeny online formami výuky. Informace o nových online kurzech budou také aktuálně uveřejňovány v Seznamu online vzdělávacích akcí a v rámci jednotlivých pedagogických pracovišť.

Ve vládních opatřeních sice není aktuálně uvedeno, že by prezenční vzdělávání mělo být v IPVZ ukončeno, ale po dohodě s hlavní hygieničkou ČR MUDr. Jarmilou Rážovou, Ph.D. chceme snížit jak riziko nákazy našich účastníků a lektorů, tak i riziko jejich vyřazení ze zaměstnání v rámci povinné karantény, které by ve svém důsledku mohlo přispět ke snížení personálních kapacit našeho zdravotnictví.

Stran hygienických opatření žádáme všechny o jejich důsledné dodržování. Tato opatření jsou o něco přísnější, než v jiných oblastech a patří k nim mj. zkoušení v našich hygienicky oddělených „zkušebních boxech“. V případě potřeby je možné zajistit ubytování uchazečů ve třech patrech Hotelu ILF, která jsou zcela oddělena od ostatního komerčního provozu.

MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA, ředitel