Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Mimořádný kurz - Co víme o novém koronaviru a nemoci COVID-19

V reakci na aktuální situaci Institut postgraduálního vzdělávání realizoval 27.2.2020 v Hotelu ILF mezioborový mimořádný kurz na téma Co víme o novém koronaviru a nemoci COVID-19? Vzdělávací akce byla určena pro infektology, epidemiology a hygieniky, mikrobiology, praktické lékaře, ambulantní specialisty, internisty, pneumology, pediatry, intenzivisty a nelékaře.

Seminář zahájil MUDr. Milan Trojánek, Ph.D, který uvítal přítomné a představil program zaměřený na aktuální informace o novém koronaviru.  Jeho porovnání s viry SARS-CoV a MERS-CoV, přehled o aktuální epidemiologické situaci, klinických projevech nákazy COVID-19 a možnostech diagnostiky představila doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc. Na úvodní přednášku navázal Ing. arch. Pavel Švec s prezentací Nový koronavirus a média. Další prezentaci na téma Nový koronavirus z pohledu virologa a Národní referenční laboratoře přednesla MUDr. Klára Labská. Co víme o klinickém průběhu onemocnění COVID-19 vysvětlil MUDr. et RNDr. František Stejskal, Ph.D. O zkušenosti s izolací suspektních případů v Nemocnici na Bulovce se podělila MUDr. Kristýna Herrmannová.

Druhý blok přednášek zahájila MUDr. Jana Kulichová s tématem Pacient s COVID-19 v intenzivní péči. Prezentaci na téma Opatření k zamezení dalšího přenosu infekce v nemocničním prostředí přednesli MUDr. Vlastimil Jindrák a MUDr. Dana Hedlová. Závěrečnou přednášku Protiepidemická opatření pohledem hygienické služby prezentovala MUDr. Zdeňka Jágrová.

Po odborných přednáškách následovala diskuze pod vedením MUDr. Barbory Mackové, kdy přednášející zodpovídali dotazy účastníků.  

O mimořádný kurz Co víme o novém koronaviru a nemoci COVID-19? byl vzhledem k aktuálnosti tématu a odbornosti přednášejících veliký zájem.

Záznam mimořádného kurzu

Na adrese https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/infekcni-lekarstvi/webcasty-a-zaznamy-seminaru/27-2-2020-co-vime-o-novem-koronaviru-a-nemoci-covid-19 je dostupný záznam vybraných přednášek. Stránka je chráněná heslem a její obsah je určen pouze odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Záznam není určen pro laickou veřejnost. K získání hesla, prosím, napište na adresu sochora@ipvz.cz.