Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o Akreditovaném kvalifikačním kurzu Radiologická fyzika a Akreditovaném kvalifikačním kurzu Radiologická technika

Otevření AKK Radiologická fyzika a AKK Radiologická technika je závislé na počtu přihlášených zájemců. Proto vyzýváme další případné zájemce, aby dali  najevo svůj zájem o zařazení AKK a zaslali přihlášku paní P. Pecákové (pecakova@ipvz.cz) do 31.12.2019

V současné chvíli se bude posuzovat, zda zájemci splňují vstupní předpoklad pro zařazení do uvedených AKK, proto jsou jako přílohy přihlášky požadovány pouze prosté kopie diplomů a dodatků diplomů. O přijetí/nepřijetí do kurzu bude každý informován e-mailem. V případě přijetí budou ještě požadovány úředně ověřené kopie diplomu a dodatku k diplomu z magisterského/inženýrského studia a prosté kopie diplomu a dodatku k diplomu z bakalářského studia.

Vzhledem k tomu, že vstupní předpoklad pro přijetí do AKK Radiologická fyzika a AKK Radiologická technika je absolvování magisterského nebo bakalářského studijního oboru matematicko-fyzikálního zaměření, který obsahuje alespoň 800 vyučovacích hodin matematicko-fyzikálních předmětů (Radiologická technika 400 hodin)  je nutné doplnit přihlášky o seznam absolvovaných předmětů matematického nebo fyzikálního charakteru včetně hodinové dotace jednotlivých předmětů (celkový počet hodin přednášek a cvičení v semestru). Seznam musí být potvrzený studijním oddělením dané vysoké školy.

Deklarování zájmu o AKK není nijak závazné, slouží jen k indikování stavu zájemců a stanovení, zda je pořádání akce ekonomicky únosné. O  zahájení kurzu budou schválení uchazeči s velkým časovým předstihem informováni e-mailem.  Kurzovné je 1 600, - Kč/den výuky.

Soubor(y) ke stažení