Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Slavnostní zahájení provozu anatomického stolu v IPVZ

Dne 12. 6. 2018 proběhlo v Hotelu ILF v Praze (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví) za přítomnosti ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha slavnostní zahájení provozu digitálního anatomického stolu Anatomage. Jedná se o první reálný 3D anatomický systém svého druhu v České republice, který umožňuje manipulaci s digitálně zobrazenými reálnými těly a s klinickými snímky ve vysokém rozlišení. IPVZ se pořízením anatomického stolu připojil ke vzdělávacím institucím jako je například Stanford University.

Anatomický stůl umožňuje studium čtyř rekonstruovaných celých lidských těl v libovolných řezech, samostatně zobrazovat více než 20 detailně zpracovaných anatomických systémů a ukazovat přes 1000 klinických případů a patologických jevů, které jsou k dispozici ve formě původních klinických snímků nebo zrekonstruovaného 3D modelu. Stůl disponuje nástroji pro rotaci 3D modelů a pro práci s jednotlivými funkčními a anatomickými systémy lidského těla. Díky široké nabídce nástrojů může anatomický stůl zastávat celou řadu funkcí, může například zobrazovat i skeny různých vyšetření z vlastní klinické praxe.

Stůl umožňuje virtuální pitvy, interaktivní přednášky nebo studium konkrétních patologických případů. Lektorům také umožňuje přípravu snímků pro své prezentace a nabízí i možnost výběru zobrazených struktur, přesné nastavení úhlu pro jejich vyobrazení a nastavení jejich kontrastu a výraznosti. Vytvořené snímky jsou potom jednoduše exportovatelné.

Díky široké nabídce funkcí je anatomický stůl využitelný v rámci výuky nejrůznějších medicínských oborů, zvláště v rámci výuky celého spektra zobrazovacích metod, chirurgických, ortopedických a fyzioterapeutických postupů.