Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Simulátory pro získání dovedností při vedení porodu

Naším cílem je neustále zkvalitňovat naši výuku a proto IPVZ pořídil novou výukovou pomůcku. Tentokrát je pomůcka určena pro katedru gynekologie a porodnictví. Jedná se o simulátor pro výuku porodu kleštěmi a pomocí vakua a Zdokonalený porodní simulátor pro předvedení standardních porodních technik.

Katedra gynekologie a porodnictví do své výuky zařadila specializační kurz „Vaginální porodnické extrakční operace“, který se stane součástí přípravy základního gynekologicko-porodnického kmene. Pro účely této výuky Institut pořídil nové moderní výukové pomůcky, které budou sloužit i pro další kurzy jako je „Klešťový porod“, „Distokie ramének“ či výše zmíněný kurz „Vaginální porodnické extrakční operace“.

Simulátor pro výuku porodu kleštěmi a pomocí vakua je anatomicky přesný model pánevní dutiny s donošeným a nedonošeným novorozencem. Jemná vinylová pánev napodobuje odpor při porodu kleštěmi a pomocí vakua. Simulátor měří 53 x 33 x 43 cm. Další nepostradatelnou výukovou pomůckou se stal Zdokonalený porodní simulátor, který slouží pro předvedení veškerých standardních porodních technik - nahmatání plodu, porod koncem pánevním, normální porod, porod císařským řezem, episiotomie, objevení temene hlavy, prolaps pupeční šňůry.

„Do budoucna je naší snahou v  rámci  Katedry gynekologie a porodnictví na půdě ÚPMD i nadále rozšiřovat výuku pomocí simulačních technik. Chceme proto z evropských prostředků vybudovat simulační centrum pro porodní asistentky. Mělo by se jednat o integrovaný, multidisciplinární výcvik porodních asistentek v rámci týmu: porodní asistentka, lékař gynekolog-porodník, lékař neonatolog, lékař anesteziolog.

„V současné době, kdy probíhá společenská diskuse o vedení porodu ve vztahu k místu vedení porodu, považujeme za prioritní zvýšit kvalifikaci porodních asistentek a tím i jejich autonomii při vedení fyziologických porodů a současně kultivovat jejich profesní a profesionální integritu s nutným povědomím spolupráce s ostatními zdravotnickými pracovníky, kteří se podílejí na perinatologické péči“, dodává ředitel IPVZ MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA.