Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


GEN – Galerie elity národa uvedla dokument o prof. MUDr. Pavlu Dunglovi, DrSc.

Dne 15. 4. 2018 Česká televize v rámci projektu o významných českých osobnostech GEN – Galerie elity národa uvedla dokument o prof. MUDr. Pavlu Dunglovi, DrSc., mezinárodně uznávaném dětském a všeobecném ortopedovi a traumatologovi (odkaz na on-line verzi pořadu: http://www.ceskatelevize.cz/porady/874586-gen/217562261300031-pavel-dungl).

Po ukončení vysokoškolských studiích na lékařské fakultě brněnské univerzity v r. 1972 se nejprve se věnoval chirurgii, anesteziologii a gynekologii a nakonec si definitivně zvolil ortopedii. Po promoci pracoval v nemocnici ve Znojmě a v Moravském Krumlově. Poté v roce 1977 nastoupil na Ortopedickou kliniku nemocnice na Bulovce v Praze k prof. Rudolfu Pavlanskému, který ji po druhé světové válce založil a zasloužil se o vznik samostatného oboru Ortopedie s dvojstupňovou atestací. Habilitoval v roce 1987, doktorát věd obhájil v roce 1991 a v roce 1994 byl jmenován řádným profesorem Karlovy Univerzity. V období 1984–1989  absolvoval četné odborné zahraniční stáže v Rakousku, Německu, Švýcarsku a USA doplněné vlastní přednáškovou činností. V letech 1988 – 1995 působil v ortopedické nemocnici Speising ve Vídni a v roce 1994 byl jmenován jejím profesorem-konzultantem.

Prof. Dungl vychoval za svého působení řadu mediků, jako předseda atestační komise i více než pět stovek ortopedů. Je autorem originální metody léčebného prodloužení těžkých zkrácení končetin a závažných vrozených deformací, do klinické praxe zavedl vlastní metody pro léčení vrozených kyčelních vykloubení a Perthesova onemocnění. V odborném tisku publikoval řadu odborných článků a statí. S kolektivem autorů napsal knihu Ortopedie, která je ucelenou a komplexní učebnicí oboru v celé jeho současné šíři.

Profesor Dungl je předsedou České společnosti pro ortopedii a traumatologii, čestným členem Rakouské, Německé, Polské, Maďarské i Slovenské ortopedické společnosti, členem Společnosti německy mluvících dětských ortopedů, členem-korespondentem Pediatrické ortopedické společnosti Severní Ameriky, Argentinské ortopedické společnosti, je čestným členem mnoha dalších národních ortopedických společností. V letech 2004–2005 vykonával funkci prezidenta Evropské ortopedické pediatrické společnosti (EPOS), v jejímž výkonném výboru působí už od roku 1998. Byl prezidentem kongresu EFORT (European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology) v roce 2015 v Praze.  Od roku 1995 je přednosta Ortopedické kliniky IPVZ FN Na Bulovce, od roku 1996 působí v IPVZ jako tajemník ředitele pro zdravotnictví a vědu.