Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


GEN – Galerie elity národa uvedla dokument o prof. MUDr. Janu Pirkovi, DrSc.

Dne 21. 4. 2018 Česká televize v rámci projektu o významných českých osobnostech GEN – Galerie elity národa uvedla dokument o prof. MUDr. Janu Pirkovi, DrSc., vedoucím subkatedry kardiochirurgie IPVZ (http://www.ceskatelevize.cz/porady/874586-gen/201323232500032-jan-pirk-pohledem-very-chytilove/). 

Profesor Pirk absolvoval FVL UK v Praze v roce 1972 a nastoupil jako sekundární lékař na chirurgické oddělení v nemocnici v Nymburce, kde působil dva roky. V roce 1974 nastoupil do pražského IKEM jako chirurg na Kliniku kardiovaskulární a transplantační chirurgie. V roce 1975 získal atestaci z chirurgie I., v roce 1981 atestaci z chirurgie II., v roce 1987 atestaci z kardiochirurgie a v roce 1997 atestace z cévní chirurgie.

V letech 1983 až 1984 byl v rámci Ochsner Medical Foundation v New Orleans v USA, kde se zabýval srdeční chirurgií. V letech 1990 až 1991 působil jako konzultant na oddělení chirurgie v Odense University Hospital v Dánsku.

Titul CSc. získal v roce 1978, o deset let později titul DrSc., v roce 1997 se stal docentem a od roku 2000 je profesorem chirurgie.

V roce 1991 se stal přednostou Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM, od roku 1995 je přednostou Kardiocentra IKEM.

Je mimo jiné členem Spolku lékařů českých v Praze, České společnosti pro kardiovaskulární chirurgii a České kardiologické společnosti. Také je členem mezinárodních organizací: European Association For Cardio-Thoracic Surgery, The Society of Thoracic Surgeons, International Society of Cardiovascular Thoracic Surgery a The New York Academy of Science.

Profesor Pirk je světově uznávaný kardiochirurg. V roce 1991 provedl první transplantaci srdce, celkem uskutečnil více než 7 000 úspěšných srdečních operací a přes 300 transplantací.