Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


E-learning (elektronické vzdělávání)

E-learning (elektronické vzdělávání) je využívání elektronických materiálních a didaktických prostředků k efektivnímu dosažení vzdělávacího cíle s tím, že je realizován zejména prostřednictvím počítačových sítí. Typ tohoto vzdělávání umožňuje účastníkovi naučit se to, co aktuálně potřebuje a zkrátit tak dobu jeho přítomnosti na přednáškách, která by byla nutná při prezenčním vzdělávání. Student přebírá zodpovědnost za své vzdělání, což na něj sice klade vyšší nároky, co se týká snahy o zlepšení, ale zároveň mu poskytuje možnost učit se, kdy chce, kde chce a vyhovujícím tempem a stylem.

Každý úspěšný absolvent e-kurzu získá Potvrzení o účasti na e-kurzu.

Oční problematika pro všeobecné praktické lékaře

Obor zaměření e-kurzu: 

všeobecné praktické lékařství

Cílová skupina: 

E-kurz je určen pro všeobecné praktické lékaře a lékaře zařazené do přípravy před atestací VPL.

Cíle e-kurzu: 

Student si zopakuje základní anatomické poznatky a vyšetřovací metody v oblasti očního lékařství. Naučí se a osvěží si základní patologické jednotky v očním lékařství, zvláště jejich etiopatogenezi, klinické projevy, diagnostiku a terapii. Osvojí si základní diferenciální diagnostiku nejčastějších očních patologických symptomů. Naučí se oční příznaky celkových chorob a profesionální poškození oka. Porozumí posuzování pracovní neschopnosti u nejčastějších očních chorob z pohledu praktického lékaře. Měl by se umět orientovat v základní farmakoterapii očních chorob. Seznámí se s postupy první pomoci u akutních očních stavů.

Možnost přihlášení se do kurzu přes: trojanova@ipvz.cz

Časová dotace: 

odpovídá 24 hodinám prezenční výuky

Doklad o absolvování e-kurzu: potvrzení o účasti na e-kurzu v pdf.
Cena 1 běhu tohoto e-kurzu: 200 Kč

Termíny e-kurzu: 

 

Kožní problematika pro praktické lékaře

Obor zaměření e-kurzu: 

všeobecné praktické lékařství

Cílová skupina: 

E-kurz je určen pro všeobecné praktické lékaře a lékaře zařazené do přípravy před atestací VPL.

Cíle e-kurzu: 

Absolvent e-kurzu bude znát definici dermatomykóz, jejich klinické projevy a nejčastější mykotická onemocnění. Bude se orientovat v diagnostice dermatomykóz. Bude umět navrhnout terapii dermatomykóz. Bude obeznámen s diagnostikou, laboratorními vyšetřeními a diferenciální diagnózou kandidóz. Bude schopen navrhnout terapii kandidóz. Zopakuje si klasifikaci a klinický obraz dermatofytóz. Bude znát laboratorní vyšetření, diagnostiku a diferenciální diagnózu dermatofytóz. Bude schopen aplikovat v praxi informace o terapii dermatofytóz.

Možnost přihlášení se do kurzu přes: trojanova@ipvz.cz

Časová dotace: 

odpovídá 30 hodinám prezenční výuky

Doklad o absolvování e-kurzu: potvrzení o účasti na e-kurzu v pdf.
Cena 1 běhu tohoto e-kurzu: 200 Kč

Termíny e-kurzu: 

 

E-kurz Lícní nerv

Obor zaměření e-kurzu:

ORL

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou lékaři oboru otorinolaryngologie, neurologie, neurochirurgie, plastické chirurgie a praktického lékařství. Kurz rozvíjí mezioborové teoretické znalosti týkající se patologie, diagnostiky a léčby poruch lícního nervu. Je vhodný pro zařazení do systému celoživotního vzdělávání lékařů.

Cíle e-kurzu:

Obsah e-kurzu je zaměřen na nejdůležitější aspekty projevů obrny mimických svalů, její diferenciální diagnostiky a dostupných vyšetřovacích metod. Současně přehledově rozebírá aktuální možné léčebné postupy. Absolvent e-kurzu získá teoretické znalosti v oblasti anatomie lícního nervu, patofyziologie lícního nervu, vyšetřovací metody, symptomatologie obrny lícního nervu, diferenciální diagnostiky obrny mimického svalstva, léčby obrny lícního nervu.

Časová dotace:

odpovídá 25 hodinám prezenční výuky

Doklad o absolvování e-kurzu: potvrzení o účasti na e-kurzu v pdf.
Cena 1 běhu tohoto e-kurzu: 200 Kč

Termíny e-kurzu: 

 

E-kurz Resuscitační a postresuscitační péče o novorozence (pro lékaře)

Cílová skupina: 

E-kurz je určen pro lékaře, kteří pracují na novorozeneckých odděleních a pro ty, kteří jsou ve styku s novorozencem (anesteziologové, porodníci, dětští lékaři, lékaři záchranné služby apod.).

Cíle e-kurzu: 

Kurz je zaměřen především na prohloubení teoretických znalostí, které posluchačům umožní efektivní zvládnutí praktických situací, se kterými se mohou při poskytování zdravotní péče novorozencům setkat.

Tento kurz zajímavou a efektivní formou obohacuje jak lékaře, tak nelékařské profese v oblasti resuscitace novorozenců a následné péče o tyto děti. Umožní jim nejen shrnutí poznatků, které získali ve své dosavadní praxi, ale umožní jim rozšířit je o nové pohledy, přístupy a poznatky pomocí interaktivního kurzu. Pro podrobnější informace odkazujeme na učebnice a jiné výukové texty uvedené v seznamu literatury. Závěrečný test je zaměřen na prověření úrovně znalostí získaných v tomto kurzu.

E-kurz je obohacením studia problematiky resuscitace a post-resuscitační péče o novorozence.

Učební text je doplněn o:

  • Obrazovou dokumentaci / obrázky, tabulky a grafy/
  • Seznam literatury
  • Závěrečný test

Časová dotace:

odpovídá 25 hodinám prezenční výuky

Doklad o absolvování e-kurzu: potvrzení o účasti na e-kurzu v pdf.
Cena 1 běhu tohoto e-kurzu: 200 Kč

Termíny e-kurzu: