Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


AKK Výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků

24.9.2018 bude zahájen AKK Výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků. Vyplněnou přihlášku je nutné doručit na IPVZ do 30.8.2018. K přihlášce doložte úředně ověřené kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a zašlete na adresu: IPVZ, studijní oddělení k rukám Pavly Pecákové, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

Vzdělávací program AKK Výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků naleznete  https://www.ipvz.cz/nelekarsti-zdravotnicti-pracovnici/vzdelavaci-programy/akreditovane-kvalifikacni-kurzy.

Termíny jednotlivých modulů AKK jsou vypisovány pod Katedrou farmaceutické technologie a kontroly léčiv, která je garantem kurzu viz https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/farmaceuticke-technologie-a-kontroly-leciv/vzdelavaci-akce.

O přijetí do kurzu  bude každý uchazeč informován e-mailem.

V případě dotazů kontaktujte Pavlu Pecákovou (e-mail: pecakova@ipvz.cz, tel.: 271 019 248).