Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Víte, že...

Víte, že IPVZ v roce 2017 obnovil činnost oddělení vědeckých informací IPVZ?

Od února 2017 se v hotelu ILF v rámci Oddělení vědeckých informací otevřela odborná knihovna a studovna, která poskytuje klidné zázemí pro studium a práci. Jsou zde k dispozici čtyři počítače s internetem a další místa pro připojení notebooku. V celém prostoru je bezplatná Wi-Fi.

V knihovně je možnost zapůjčit si některé z cca 700 odborných monografií, které jsou převážně v českém a anglickém jazyce. Dále jsou k dispozici zdarma odborné výukové texty, které byly vydány prostřednictvím IPVZ v rámci projektů financovaných z Evropské unie. Všechny tyto publikace slouží k prohloubení odborných znalostí ve vybraných oborech, jako jsou např. ortopedie, epidemiologie, pracovní lékařství, pediatrie, koloproktologie, onkochirurgie, radiologie, veřejné zdravotnictví a další.  

Elektronické verze těchto textů jsou k dispozici na adrese: https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/ostatni-pracoviste/oddeleni-vedeckych-informaci/odborne-vyukove-texty.

Oddělení vědeckých informací poskytuje také konzultace k odborné literatuře, informace o dostupnosti případně její zajištění. Zároveň je možné se přímo zde zaregistrovat do Národní lékařské knihovny, což umožňuje čtenářům přímo vyhledat a získat online odborné články a přímý přístup k odborným zdrojům NLK. Je zde také umožněn přístup do české databáze odborné lékařské literatury – MEDVIK, tak i do zahraničních databází - Medline, Embase, Cinahl, ProQuest, Cochrane, Dynamed, atd.

On-line katalog českých a anglických odborných publikací, které jsou k dispozici v Oddělení vědeckých informací (knihovně) IPVZ v hotelu ILF pro prezenční studium i distanční výpůjčku naleznete na adrese http://www.medvik.cz/bmc/?focus=ABE202.

Knihovna OVI je vhodná i pro pořádání vzdělávacích kurzů, přednášek a jednání, jelikož je vybavena stoly, velkou obrazovkou s připojením k internetu a kapacitou 25 - 30 míst.

Fotografie interiéru