Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Smuteční oznámení – Prof. MUDr. Ivo Hána, CSc.

Vážené kolegyně a kolegové, s velkou lítostí vám oznamuji, že 4.12.2017 ve věku 89 let zemřel prof. MUDr. Ivo Hána, CSc., významný český klinický imunolog a alergolog, spoluzakladatel vědního oboru imunologie v Československu a v letech 1990–1994 ředitel Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů.

Profesor Hána vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1952 začínal na oddělení mikrobiologie v Ústí nad Labem, následující rok přešel na Ústav epidemiologie a mikrobiologie v Praze. V roce 1968 nastoupil do Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, který od roku 1990 čtyři roky vedl. V roce 1984 zde zřídil Katedru lékařské imunologie. Byl hlavním organizátorem přerodu pracoviště na současný Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. V letech 1994–2003 byl předsedou výboru Imunologické sekce Československé biologické společnosti ČSAV, respektive České imunologické společnosti. Ve východním bloku založil v roce 1991 první Registr dárců kostní dřeně. Pracoval také v Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, v období 1982–1987 byl vedoucí imunizačního centra Světové zdravotnické organizace v několika rozvojových zemích (WHO Expanded Program on Immunization). Doma i v zahraničí získal řadu ocenění a vyznamenání. V roce 2008 získal od prezidenta Václava Klause medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Poslední rozloučení s profesorem Hánou se bude konat ve čtvrtek 7.12.2017 od 11:00 ve strašnickém krematoriu v Praze.

V osobě profesora Hány ztrácíme vzácného člověka a odborníka v oblasti imunologie a alergologie.

MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA