Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Víte, že...

Víte, že IPVZ pořádá vzdělávací akce napříč všemi lékařskými obory?

Pro převážnou většinu oborů specializačního vzdělávání Institut zřídil tzv.  pedagogická pracoviště (katedry, subkatedry, výuková pracoviště), která se vzdělávání v daném oboru věnují. A to nejenom specializačnímu vzdělávání lékařů, ale i zubních lékařů a farmaceutů.

Obory specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů jsou stanoveny vyhláškou č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška a její novely nyní stanovují: 46 základních oborů a  50  certifikovaných kurzů (nástavbových oborů) pro lékaře, 3 základní obory pro zubní lékaře,  7 základních oborů a  5 certifikovaných kurzů (nástavbových oborů) pro farmaceuty. 

Chcete-li získat informace o možnosti získání specializované způsobilosti, zařazení do základních či nástavbových oborů (certifikovaných kurzů), uznávání absolvované praxe, atestační zkoušce aj., souhrnné informace naleznete v na stránce jak získat specializovanou způsobilost.

Pokud hledáte vzdělávací akci v rámci  konkrétního oboru, využijte pokročilé vyhledávání v seznamu vzdělávacích akcí, které umožňuje mimo jiné vyhledávat vzdělávací akce podle pedagogického pracoviště.

Členění oborů specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů naleznete na infografice níže (platné k 26.9.2016).

Obory specializačního vzdělávání lékařů

Základní obory

 • alergologie a klinická imunologie
 • anesteziologie a intenzivní medicína
 • angiologie
 • cévní chirurgie
 • dermatovenerologie
 • dětská a dorostová psychiatrie
 • dětská chirurgie
 • dětské lékařství
 • dětská neurologie
 • endokrinologie a diabetologie
 • gastroenterologie
 • geriatrie
 • gynekologie a porodnictví
 • hematologie a transfuzní lékařství
 • hygiena a epidemiologie
 • chirurgie
 • infekční lékařství
 • kardiochirurgie
 • kardiologie
 • klinická biochemie
 • klinická onkologie
 • lékařská genetika
 • lékařská mikrobiologie
 • nefrologie
 • neurochirurgie
 • neurologie
 • nukleární medicína
 • oftalmologie
 • ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
 • otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
 • patologie
 • plastická chirurgie
 • pneumologie a ftizeologie
 • pracovní lékařství
 • praktické lékařství pro děti a dorost
 • psychiatrie
 • radiační onkologie
 • radiologie a zobrazovací metody
 • rehabilitační a fyzikální medicína
 • revmatologie
 • soudní lékařství
 • traumatologie
 • urgentní medicína
 • urologie
 • vnitřní lékařství
 • všeobecné praktické lékařství

Certifikované kurzy (nástavbové obory)

 • algeziologie
 • dětská dermatovenerologie
 • dětská endokrinologie a diabetologie
 • dětská gastroenterologie a hepatologie
 • dětská gynekologie
 • dětská kardiologie
 • dětská nefrologie
 • dětská onkologie a hematologie
 • dětská otorinolaryngologie
 • dětská pneumologie dětská radiologie
 • dětská revmatologie
 • dětská urologie
 • dorostové lékařství
 • epidemiologie
 • foniatrie
 • gerontopsychiatrie
 • hrudní chirurgie
 • hygiena dětí a dorostu
 • hygiena obecná a komunální
 • hygiena výživy a předmětů běžného užívání
 • hyperbarická a letecká medicína
 • intenzívní medicína
 • intervenční radiologie
 • klinická farmakologie
 • klinická osteologie
 • klinická výživa a intenzivní metabolická péče
 • koloproktologie
 • korektivní dermatologie
 • maxilofaciální chirurgie
 • medicína dlouhodobé péče
 • návykové nemoci
 • neonatologie
 • neuroradiologie
 • onkogynekologie
 • onkochirurgie
 • onkourologie
 • ortopedická protetika
 • paliativní medicína
 • perinatologie a fetomaternální medicína
 • popáleninová medicína
 • posudkové lékařství
 • psychosomatika
 • reprodukční medicína
 • sexuologie
 • spondylochirurgie
 • tělovýchovné lékařství
 • vaskulární a intervenční radiologie
 • veřejné zdravotnictví
 • urogynekologie

Obory specializačního vzdělávání zubních lékařů

Základní obory

 • orální maxilofaciální chirurgie
 • ortodoncie
 • klinická stomatologie

Obory specializačního vzdělávání farmaceutů

Základní obory

 • farmaceutická technologie
 • klinická farmacie
 • laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví
 • radiofarmaka
 • veřejné lékárenství
 • farmaceutická kontrola
 • nemocniční lékárenství

Certifikované kurzy (nástavbové obory)

 • onkologická farmacie
 • nutriční podpora
 • adiktologická péče v lékárně
 • farmaceutická péče o geriatrické pacienty