Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Víte, že...

Víte že IPVZ pořádá jako přípravu k aprobačním zkouškám kurzy z veřejného zdravotnictví, všeobecného lékařství a zubního lékařství?

Aprobační zkoušku musí vykonat každý lékař, zubní lékař nebo farmaceut, který získal vzdělání mimo Evropskou unii (EU) a chce vykonávat povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta na území České republiky nebo v některém z členských států EU.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví organizuje 2x ročně nepovinné přípravné kurzy před aprobačními zkouškami. Zájemci se mohou přihlásit přímo přes klientský systém IPVZ, kde naleznete všechny potřebné informace.

Nabídka kurzů je dostupná na adrese https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/aprobacni-zkousky/pripravne-kurzy-pred-aprobacni-zkouskou

Pokud se chcete kurzu účastnit, je nutné zaplatit předem účastnický poplatek a to bankovním převodem nebo v pokladně Hotelu ILF před zahájením kurzu. Údaje pro platbu budou uvedeny v pozvánce na kurz, kterou obdržíte poté, co se na kurzy přihlásíte.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat:

Jedním z předpokladů pro úspěšné vykonání aprobační zkoušky je znalost češtiny, protože veškeré informace ke zkoušce jsou podávány v českém jazyce. Asistence tlumočníka není možná.