Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Víte, že...

Víte, že IPVZ pořádá v prvním pololetí roku 2017 120 specializačních kurzů?

Povinné specializační kurzy jsou dané vzdělávacím programem každého oboru a jejich seznam pro daný obor vždy najdete v teoretické části vzdělávacího programu. Kurzy označené jako specializační jsou nutnou a požadovanou podmínkou pro připuštění k atestační zkoušce.

IPVZ od roku 1953 nabízí každý rok specializační kurzy napříč všemi obory včetně tzv. průřezových kurzů (neboli povinných kurzů pro téměř všechny obory – kurzy první pomoci, legislativy, radiační ochrany a prevence škodlivého užívání návykových látek). V široké nabídce specializačních kurzů, pro které je IPVZ držitelem akreditace, najdete jak kurzy povinné již ke kmeni, tak i k samotné atestační zkoušce.

Specializační kurzy pro první pololetí roku 2017 jsou zveřejněny na webu IPVZ od 5.12. 2016. K vyhledání můžete použít pokročilé vyhledávání na adrese https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/pokrocile-hledani-vzdelavaci-akce