Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Víte, že...

Víte, že v 2. pololetí roku 2016 IPVZ pořádá více než 140 specializačních kurzů?

Specializační kurzy jsou povinné kurzy uvedené ve vzdělávacích programech jednotlivých oborů, tyto kurzy musí lékař absolvovat před atestační zkouškou.

Každý lékař musí povinně absolvovat kurzy Lékařské první pomoci a Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace, i když tyto kurzy nemá uvedené ve vzdělávacím programu.

Ministerstvo zdravotnictví ČR tyto dva kurzy stanovilo jako povinné ve Věstníku MZ částka č. 1 rok 2013, strana 18.

„Ministerstvo zdravotnictví informuje, že znovu zařazuje jako povinnou součást vzdělávacích programů specializačního vzdělávání a nástavbových oborů kurz „Lékařská první pomoc“ a kurz „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“ (nyní kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace), přičemž délka platnosti kurzů není dosud upravena žádným právním předpisem. Ministerstvo zdravotnictví informuje, že tímto Věstníkem MZ stanovuje délku platnosti kurzu „Lékařská první pomoc“ a „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“ na 5 let a délku platnosti kurzu „Radiační ochrana“ a „Prevence škodlivého užívání návykových látek“ na 10 let od jeho absolvování.“

Aktuální nabídka specializačních kurzů

Lékařská první pomoc: https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/urgentni-medicina/vzdelavaci-akce

Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace: https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/skola-verejneho-zdravotnictvi/vzdelavaci-akce